Създаване на игра на C# - Just Ping-Pong - демонстрация (Niki™)

Създаване на игра на C# - Just Ping-Pong - демонстрация (Niki™)

Демонстация: Създаване на игра на C# - Just Ping-Poing; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/; Лектор: Николай Костов; 22 октомври 2012; ; Вижте всички безплатни видео уроци от курса "C# програмиране - част I" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/video.; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Разработка за PHP Fog

Разработка за PHP Fog

Лекция: Разработка за PHP Fog; Безплатен курс Разработка на софтуер в Cloud среда @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/cloud-software-development/about; Лектор: Николай Костов; 2012 г.; ; Съдържание:; - Какво е PHP Fog; - Инсталиране на готови за ползване приложения и frameworks; - Преглед на PHP Fog платформата; - Ползване на Git и SSH ключове; - Създаване и внедряване на PHP приложения в PHP Fog; - Add-ons за PHP Fog; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 6 - Таен език

Задача 6 - Таен език

Лекция: Задача 6 - Таен език; (Алго Академия - Април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 4 - Китара

Задача 4 - Китара

Лекция: Задача 4 - Китара; (Алго Академия - Април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Скоби

Задача 3 - Скоби

Лекция: Задача 3 - Скоби; (Алго Академия - Април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Суперсума

Задача 2 - Суперсума

Лекция: Задача 2 - Суперсума; (Алго Академия - Април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Трибоначи

Задача 1 - Трибоначи

Лекция: Задача 1 - Трибоначи; (Алго Академия - Април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Динамично оптимиране

Динамично оптимиране

Лекция: Динамично оптимиране; (Алго Академия - април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/season-2011-2012/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Съдържание:; - Минимум и максимум; - Разделяй и владей; - Концепции в динамичното оптимиране; - Числа на Фибоначи; - Най-дълга растяща подредица; - Най-дълга обща подредица; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacadem... или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за интервю за работа в ИТ - Втора част

Подготовка за интервю за работа в ИТ - Втора част

Семинар "Как да стартирам успешно ИТ кариера?"; @ Академията на Телерик - 6 октомври 2012; Лектор: Николай Костов

Подготовка за интервю за работа в ИТ - Първа част

Подготовка за интервю за работа в ИТ - Първа част

Семинар "Как да стартирам успешно ИТ кариера?"; @ Академията на Телерик - 6 октомври 2012; Лектор: Николай Костов

Задача 7 - Мацка

Задача 7 - Мацка

Обяснение на Задача 7 - Мацка; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 4 - Калкулатор

Задача 4 - Калкулатор

Обяснение на Задача 4 - Калкулатор; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.