Динамично оптимиране

Динамично оптимиране

Лекция: Динамично оптимиране; (Алго Академия - април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/season-2011-2012/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Съдържание:; - Минимум и максимум; - Разделяй и владей; - Концепции в динамичното оптимиране; - Числа на Фибоначи; - Най-дълга растяща подредица; - Най-дълга обща подредица; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacadem... или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 7 - Мацка

Задача 7 - Мацка

Обяснение на Задача 7 - Мацка; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 4 - Калкулатор

Задача 4 - Калкулатор

Обяснение на Задача 4 - Калкулатор; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Пясъчен часовник

Задача 2 - Пясъчен часовник

Обяснение на Задача 2 - Пясъчен часовник; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Числа

Задача 1 - Числа

Обяснение на Задача 1 - Числа; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Типове данни и променливи (Ники Костов)

Типове данни и променливи (Ники Костов)

Лекция: Типове данни и променливи; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/; Лектор: Николай Костов; Дата: 25 септември 2012 г.; ; Съдържание:; - Примитивни типове данни; - Целочислени променливи; - Типове с плаваща точка; - Булев тип; - Символен тип; - Низове; - Обекти; - Идентификатори; - Деклариране на променливи и присвояване на стойности; - Литерали; - Nullable типове; ; Вижте всички уроци от направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about/.; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Уеб Технологии - основи

Уеб Технологии - основи

Лекция: Уеб Технологии - основи; Безплатен курс "HTML основи" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/html-fundamentals/; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 септември 2012 г.; ; Съдържание:; - Уеб сайтове и Уеб приложения; - Web 1.0, 2.0, 3.0; - Уеб браузъри; - Хардуерни сървъри; - Уеб сървъри; - Клиент-сървър архитектура; - 3-слойна и многослойна архитектура; - Service Oriented Архитектура (SOA); ; Вижте всички безплатни видео уроци от курса "HTML основи" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/html-fundamentals/video; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011)

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011)

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011) - Училищна Академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Какво е База Данни?; - Ключове, Таблици и Връзки; - Език за Манипулация на Данни; - Select, Insert, Update, Delete; - Агрегатни Функции; - MySQL Специфики; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; SQL and MySQL Introduction (November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - What is Database; - Keys and Table Relation; - Data Manipulation Language; - Select, Insert, Update, Delete; - Aggregate Functions; - MySQL Specifics

Уеб Технологии (Ноември 2011)

Уеб Технологии (Ноември 2011)

Концепция на Уеб Технологиите (Ноември 2011) - Училищна Академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Уеб Сайт и Уеб Приложение; - Уеб 1.0, 2.0, 3.0; - Уеб Браузър; - Хардуерни Сървъри; - Уеб Сървъри; - Клиент-Сървър Архитектура; - Трислойна/Многослойна Архитектура; - MVC; - Архитектура Ориентирана към Сървиси; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; Web Technologies Concepts (November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Web Site and Web Application; - Web 1.0, 2.0, 3.0; - Web Browsers; - Hardware Servers; - Web Servers; - Client-Server Architecture; - 3-Tier / Multi-Tier Architecture; - MVC (Model-View-Controller); - Service-Oriented Architecture

IT Тест (Част III Ноември 2011)

IT Тест (Част III Ноември 2011)

IT Тест (Част III Ноември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Компютърни системи; - Софтуерни системи;; - Работа с компютърни системи и програми ; - Пренос на данни и бройни системи ; - Операционни системи ; - Софтуерно инженерство; ; - Компресиране на данни; ; - Текстообработка; ; - Компютърна графика; ; - Бази от данни; ; - Информационни системи; ; - Сигурност и защита на информацията; ; - Презентационни системи; ; - Мултимедия; ; - Компютърни мрежи; ; - Устройство на Интернет; ; - Електронна комуникация; ; - World Wide Web (WWW); ; - Уеб дизайн, HTML, CSS; ; - Скриптови езици и JavaScript; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; Development Tools (Part III November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Hardware questions; ; - Software Questions; ; - Working with Software; ; - Textprocessing questions;; - Computer Graphics; ; - Databases; ; - Security; ; - Protection; ; - Multimedia; ; - Networks; ; - Web Design.

IT Тест (Част II Ноември 2011)

IT Тест (Част II Ноември 2011)

IT Тест (Част II Ноември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Компютърни системи; - Софтуерни системи;; - Работа с компютърни системи и програми ; - Пренос на данни и бройни системи ; - Операционни системи ; - Софтуерно инженерство; ; - Компресиране на данни; ; - Текстообработка; ; - Компютърна графика; ; - Бази от данни; ; - Информационни системи; ; - Сигурност и защита на информацията; ; - Презентационни системи; ; - Мултимедия; ; - Компютърни мрежи; ; - Устройство на Интернет; ; - Електронна комуникация; ; - World Wide Web (WWW); ; - Уеб дизайн, HTML, CSS; ; - Скриптови езици и JavaScript; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; Development Tools (Part II November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Hardware questions; ; - Software Questions; ; - Working with Software; ; - Textprocessing questions;; - Computer Graphics; ; - Databases; ; - Security; ; - Protection; ; - Multimedia; ; - Networks; ; - Web Design.

IT Тест (Част I Ноември 2011)

IT Тест (Част I Ноември 2011)

IT Тест (Част I Ноември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Компютърни системи; - Софтуерни системи;; - Работа с компютърни системи и програми ; - Пренос на данни и бройни системи ; - Операционни системи ; - Софтуерно инженерство; ; - Компресиране на данни; ; - Текстообработка; ; - Компютърна графика; ; - Бази от данни; ; - Информационни системи; ; - Сигурност и защита на информацията; ; - Презентационни системи; ; - Мултимедия; ; - Компютърни мрежи; ; - Устройство на Интернет; ; - Електронна комуникация; ; - World Wide Web (WWW); ; - Уеб дизайн, HTML, CSS; ; - Скриптови езици и JavaScript; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; Development Tools (Part I November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Hardware questions; ; - Software Questions; ; - Working with Software; ; - Textprocessing questions;; - Computer Graphics; ; - Databases; ; - Security; ; - Protection; ; - Multimedia; ; - Networks; ; - Web Design.