IT Talks #5: SoftUni Podcast with Nikolay Kostov

IT Talks #5: SoftUni Podcast with Nikolay Kostov

Гост: Николай Костов Хост: Стоян Шопов Научете повече за софтуерния университет: http://softuni.bg. Следете за...

Internet Explained

Internet Explained

Тема: Internet Explained Курс: Programming Fundamentals Трейнър: Николай Костов Научете повече за софтуерния университет:...

C# Tips and Tricks

C# Tips and Tricks

Тема: C# Tips and Tricks Курс: C# Masterclass Трейнър: Николай Костов Научете повече за софтуерния университет: https://softuni.bg....

HTTP

HTTP

Тема: HTTP Курс: C# Web Basics Трейнър: Николай Костов Научете повече за софтуерния университет: https://softuni.bg. Следет...

ML.NET

ML.NET

Тема: ML.NET Курс: ASP.NET Core Трейнър: Николай Костов Научете повече за софтуерния университет: https://softuni.bg. Следе...

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 5. Search in Bits (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 5. Search in Bits (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 5. Search in Bits; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 4. Persian rugs (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 4. Persian rugs (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 4. Persian rugs; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 3. ConsoleApplication1 (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 3. ConsoleApplication1 (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 3. ConsoleApplication1; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 2. Decoding (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 2. Decoding (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 2. Decoding; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 1. Three Numbers (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 1. Three Numbers (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 1. Three Numbers; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# работа с конзолата (Ники)

C# работа с конзолата (Ники)

Лекция: C# работа с конзолата; Курс: C# Fundamentals 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# Условни Оператори (Ники)

C# Условни Оператори (Ники)

Лекция: C# Условни Оператори; Курс: C# Fundamentals 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.