Уеб технологии - 03. Основи на HTML (2015)

Уеб технологии - 03. Основи на HTML (2015)

Bulgarian lecture of mine about the fundamentals of HTML5, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: * Hypertext Markup ...

Уеб технологии - 02. Инструменти за уеб разработка (2015)

Уеб технологии - 02. Инструменти за уеб разработка (2015)

Bulgarian lecture of mine about the tools for HTML, CSS and JS development and debugging, recorded in 2015. https://eee.bg ...

Уеб технологии - 01. Основи на уеб технологиите (2015)

Уеб технологии - 01. Основи на уеб технологиите (2015)

Bulgarian lecture of mine about the basics of web technologies, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: * Web Sites and ...

Програмиране със C# - 24. История на Windows и Windows-базираните приложения (2015)

Програмиране със C# - 24. История на Windows и Windows-базираните приложения (2015)

Bulgarian lecture of mine about the history of Windows and Windows-based applications, recorded in 2015. https://eee.bg Topics ...

Програмиране със C# - 21. Entity Framework Code First (2014)

Програмиране със C# - 21. Entity Framework Code First (2014)

Bulgarian lecture of mine about the code first approach in Entity Framework, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 19. Въведение в Entity Framework (2014)

Програмиране със C# - 19. Въведение в Entity Framework (2014)

Bulgarian lecture of mine with an introduction to the Entity Framework ORM, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 18. Въведение в езика SQL (2014)

Програмиране със C# - 18. Въведение в езика SQL (2014)

Bulgarian lecture of mine with an introduction to the SQL language, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * SQL and ...

Програмиране със C# - 17. Въведение в SQL Server (2014)

Програмиране със C# - 17. Въведение в SQL Server (2014)

Bulgarian lecture of mine with an introduction to SQL Server, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * SQL Server ...

Програмиране със C# - 16. Системи за бази данни (2014)

Програмиране със C# - 16. Системи за бази данни (2014)

Bulgarian lecture of mine with a brief summary of the database systems, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 15. Win32 и COM Interop (2014)

Програмиране със C# - 15. Win32 и COM Interop (2014)

Bulgarian lecture of mine about using Win32 and COM Interoperability in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 14. Класове и обекти (2014)

Програмиране със C# - 14. Класове и обекти (2014)

Bulgarian lecture of mine about classes and objects in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Classes provide the ...

Програмиране със C# - 13. Сериализация (2014)

Програмиране със C# - 13. Сериализация (2014)

Bulgarian lecture of mine about serialization and deserialization in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...