Уеб технологии - 18. ExpressJS (2015)

Уеб технологии - 18. ExpressJS (2015)

A lecture I delivered in Bulgarian about creating web applications with ExpressJS, recorded in 2014. https://eee.bg Topics ...

Уеб технологии - 17. Плъгини за jQuery (2015)

Уеб технологии - 17. Плъгини за jQuery (2015)

A lecture I delivered in Bulgarian about creating plugins for jQuery, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: * jQuery ...

Уеб технологии - 16. Основи на jQuery (2015)

Уеб технологии - 16. Основи на jQuery (2015)

Bulgarian lecture of mine about the fundamentals of jQuery, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: * What is jQuery?

Уеб технологии - 15. Масиви в JavaScript (2014)

Уеб технологии - 15. Масиви в JavaScript (2014)

Bulgarian lecture of mine about arrays in JavaScript, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Declaring and Creating ...

Уеб технологии - 14. Цикли в JavaScript (2014)

Уеб технологии - 14. Цикли в JavaScript (2014)

Bulgarian lecture of mine about loops in JavaScript, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What is a Loop? * Loops in ...

Уеб технологии - 13. Оператори и изрази в JavaScript (2015)

Уеб технологии - 13. Оператори и изрази в JavaScript (2015)

Bulgarian lecture of mine about operators and expressions in JavaScript, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: ...

Уеб технологии - 12. Инструменти за разработка на JavaScript (2014)

Уеб технологии - 12. Инструменти за разработка на JavaScript (2014)

Bulgarian lecture of mine about the tools for JavaScript development, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Уеб технологии - 10. Въведение в JavaScript (2014)

Уеб технологии - 10. Въведение в JavaScript (2014)

Bulgarian lecture of mine about introduction to JavaScript, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Dynamic HTML ...

Уеб технологии - 11. Типове данни и променливи в JavaScript (2015)

Уеб технологии - 11. Типове данни и променливи в JavaScript (2015)

Bulgarian lecture of mine about data types and variables in JavaScript, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: * Data ...

Уеб технологии - 09. HTTP и AJAX (2015)

Уеб технологии - 09. HTTP и AJAX (2015)

Bulgarian lecture of mine about HTTP and AJAX, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: * WWW and URL * HTML, XML, ...

Уеб технологии - 08. CSS Layout (2015)

Уеб технологии - 08. CSS Layout (2015)

Bulgarian lecture of mine about CSS layout, recorded in 2015. https://eee.bg Topics covered: * Width and Height * Overflow ...

Уеб технологии - 07. CSS 3 (2012)

Уеб технологии - 07. CSS 3 (2012)

Bulgarian lecture of mine about CSS 3, recorded in 2012. https://eee.bg Topics covered: * What is CSS 3? * Selectors * Fonts ...