Creational Design Patterns (Niki™)

Creational Design Patterns (Niki™)

Лекция: Шаблони за дизайн (design patterns); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Шаблони за дизайн (design patterns) (Niki™)

Шаблони за дизайн (design patterns) (Niki™)

Лекция: Шаблони за дизайн (design patterns); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2013 г.; ; Съдържание:; - Какво е шаблон на дизайна; - Защо са необходими шаблоните на дизайна; - Типове шаблони на дизайна - creational, structural и behavioral; - Архитектурни шаблони; - Други шаблони; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дебъгване на кода (Niki™)

Дебъгване на кода (Niki™)

Лекция: Дебъгване на кода; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Никлай Костов; Дата: 30 април 2013; ; Съдържание:; - Дебъгване на кода; - Visual Studio Debugger; - Breakpoints; - Преглед на данните; - Намиране на дефект; - Седем принципа на тестването; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Рефакториране (refactoring) (Niki™)

Рефакториране (refactoring) (Niki™)

Лекция: Рефакториране (refactoring); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Инструменти за разработка (Niki™)

Инструменти за разработка (Niki™)

Лекция: Инструменти за разработка; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор:Николай Костов; Дата: 29 април 2013 г.; ; Съдържание:; - Интегрирани среди за разработка; - Системи за контролиране на кода; - Инструменти за генериране на код; - Automated Build Tools; - Инструменти за продължителна интеграция; - Генератори на документация; - Хостване на проекти и сайтове за екипна съвместна работа; - Деплоймънт в публични облаци; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Променливи, данни, изрази и константи (Niki™)

Променливи, данни, изрази и константи (Niki™)

Лекция: Променливи, данни, изрази и константи; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 април 2013; ; Съдържание:; - Принципи при инициализация; - Scope, Lifetime, Span; - Ползване на променливи; ... именуване; ... конвенции за именуване; ... стандартни представки (префикси); - Ползване на изрази; - Ползване на константи; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Конструкции за управление, условни конструкции и цикли (Niki™)

Конструкции за управление, условни конструкции и цикли (Niki™)

Лекция: Конструкции за управление, условни конструкции и цикли ; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 април 2013; ; Съдържание:; - Организиране на кода; - Ползване на условни клаузи; - Ползване на цикли; - Други конструкции за контрол на програмата; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Оптимизация на кода за бързодействие  (Niki™)

Оптимизация на кода за бързодействие (Niki™)

Лекция: Оптимизация на кода за бързодействие; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 април 2013; ; Съдържание:; - Computer Performance; - Code Tuning; - JustTrace; - C# оптимизации; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Защитно програмиране (Niki™)

Защитно програмиране (Niki™)

Лекция: Защитно програмиране; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 април 2013; ; Съдържание:; - Какво е защитно програмиране (defensive programming)? ; - Assertions и Debug.Assert(...); - Принципи в справянето с изключения (exception handling); - Стратегии за справяне с грешки; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Test-Driven Development (Niki™)

Test-Driven Development (Niki™)

Лекция: Test Driven Development; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Unit testing (компонентно тестване) (Niki™)

Unit testing (компонентно тестване) (Niki™)

Лекция: Unit testing (компонентно тестване); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Съдържание:; - Какво е компонентното тестване; - Писане на код и тестване срещу Test Driven Development; - Unit testing Frameworks; ... Visual Studio Team Test; ... Nunit; ... Gallio; - Unit Testing - добри практики; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Custom Testing Framework (Niki™)

Custom Testing Framework (Niki™)

Лекция: Custom Testing Framework; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.