Решение на задача Towns (СДА изпит 2014) (Ники)

Решение на задача Towns (СДА изпит 2014) (Ники)

Лекция: Решение на задача Towns (СДА изпит 2014); Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Greedy Workshop - Rabbits Problem (Ники)

Greedy Workshop - Rabbits Problem (Ники)

Лекция: Greedy Workshop - Rabbits Problem; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Greedy Workshop - Palindromize Problem (Ники)

Greedy Workshop - Palindromize Problem (Ники)

Лекция: Greedy Workshop - Palindromize Problem; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в Microsoft Azure (Ники)

Въведение в Microsoft Azure (Ники)

Лекция: Въведение в Microsoft Azure; Курс: Уеб услуги и cloud технологии 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в уеб услугите и SOA

Въведение в уеб услугите и SOA

Лекция: Въведение в уеб услугите и SOA (Ники); Курс: Web Services and Cloud 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Web Services and Cloud - Въведение в курса (Ники)

Web Services and Cloud - Въведение в курса (Ники)

Лекция: Web Services and Cloud - Въведение в курса; Курс: Web Services and Cloud 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Представяне на Web трак в Telerik Academy

Представяне на Web трак в Telerik Academy

Лекция: Представяне на Web трак в Telerik Academy; Курс: Представяне на траковете; Лектор: Николай Костов и Ивайло Кенов; Дата: 26 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие в базите данни (Ники)

Бързодействие в базите данни (Ники)

Лекция: Бързодействие в базите данни; Курс: Бази данни 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по КПК (задача Computers) (Ники)

Подготовка за изпит по КПК (задача Computers) (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по КПК (задача Computers); Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Осигуряване на качеството на софтуера (Ники)

Осигуряване на качеството на софтуера (Ники)

Лекция: Осигуряване на качеството на софтуера; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Mocking with Moq and JustMock (Ники)

Mocking with Moq and JustMock (Ники)

Лекция: Mocking with Moq and JustMock; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Microsoft SQL Server и MySQL (Ники)

Microsoft SQL Server и MySQL (Ники)

Лекция: Microsoft SQL Server и MySQL; Курс: Бази данни 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 септември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.