Кеширане на данни с ASP.NET

Кеширане на данни с ASP.NET

Лекция: Кеширане на данни с ASP.NET; Курс: ASP.NET Web Forms http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/113; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - Защо се нуждаем от кеширане; - ASP,NET Output Cashing; - Data Cashing; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET Web API (Niki™)

ASP.NET Web API (Niki™)

Лекция: ASP.NET Web API; Курс: Web Services; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-08-05; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Security testing - Exam preparation (Niki™)

Security testing - Exam preparation (Niki™)

Лекция: Security testing - Exam preparation; Курс: QA Academy 2013; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-08-02; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses (Niki™)

Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses; Курс: Структури от данни и алгоритми - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Academy Tasks (Niki™)

Примерен изпит - Academy Tasks (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Academy Tasks; Курс: Структури от данни и алгоритми - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Messages in a Bottle (Niki™)

Примерен изпит - Messages in a Bottle (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Messages in a Bottle; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Методология на решаването на задачи (Niki™)

Методология на решаването на задачи (Niki™)

Лекция: Методология на решаването на задачи; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 юни 2013 г.; ; Съдържание:; Решаване на задачи; 1. Прочетете и анализирайте задачите; 2. Използвайте лист хартия и химикал за нахвърляне на идеи; 3. Мислете, изобретявайте и пробвайте идеи; 4. Разделете задачата на подзадачи; 5. Проверете идеите си; 6. Изберете подходящи структури от данни; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дървета - решение на част от домашното (Niki™)

Дървета - решение на част от домашното (Niki™)

Лекция: Дървета и обхождане (DFS и BFS); Курс: Структури от данни и алгоритми ; http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Лекция: Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Architectural Patterns (Niki™)

Architectural Patterns (Niki™)

Лекция: Architectural Patterns; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Advanced Web (Niki™)

Advanced Web (Niki™)

Лекция: Advanced Web; Курс: Slice and Dice; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-04-10; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен IT тест, март 2013

Примерен IT тест, март 2013

Лекция: Примерен IT тест, март 2013; Училищна академия, март 2013 - http://academy.telerik.com/school-academy/meetings/details/2013/03/07/xaml-applications-for-windows-desktop-and-store; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 март 2013; ; Съдържание:; - Компютърни системи (хардуер); - Компютърни програми (софтуер); - Работа с компютърни системи и програми; - Пренос на данни и бройни системи; - Операционни системи; - Софтуерно инженерство; - Компресиране и декомпресиране на данни; - Компютърна обработка на текстове; - Компютърна графика; - Бази от данни и SQL; - Информационни системи; - Сигурност и защита на информацията; - Презентиране на информация; - Мултимедия; - Компютърни мрежи; - Интернет; - Електронна комуникация; - Глобална информационна система World Wide Web; - Изграждане на уебсайтове; - Скриптови езици за програмиране в Интернет; ; ; Вижте всички уроци от срещите на Училищната академия на Телерик: http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; ; Следете срещите на Училищната академия на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikSchoolAcademy.; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.