Кеширане на данни с ASP.NET

Кеширане на данни с ASP.NET

Лекция: Кеширане на данни с ASP.NET; Курс: ASP.NET Web Forms http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/113; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - Защо се нуждаем от кеширане; - ASP,NET Output Cashing; - Data Cashing; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET Web API (Niki™)

ASP.NET Web API (Niki™)

Лекция: ASP.NET Web API; Курс: Web Services; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-08-05; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Security testing - Exam preparation (Niki™)

Security testing - Exam preparation (Niki™)

Лекция: Security testing - Exam preparation; Курс: QA Academy 2013; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-08-02; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Модел "Code First" в Entity Framework (Niki™)

Модел "Code First" в Entity Framework (Niki™)

Лекция: Entity Framework Code First; Курс: Database Development; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-07-15; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ORM технологии и Entity Framework (Niki™)

ORM технологии и Entity Framework (Niki™)

Лекция: ORM технологии и Entity Framework; Курс: Бази данни - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/databases/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 юли 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses (Niki™)

Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses; Курс: Структури от данни и алгоритми - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Academy Tasks (Niki™)

Примерен изпит - Academy Tasks (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Academy Tasks; Курс: Структури от данни и алгоритми - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Messages in a Bottle (Niki™)

Примерен изпит - Messages in a Bottle (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Messages in a Bottle; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Методология на решаването на задачи (Niki™)

Методология на решаването на задачи (Niki™)

Лекция: Методология на решаването на задачи; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 юни 2013 г.; ; Съдържание:; Решаване на задачи; 1. Прочетете и анализирайте задачите; 2. Използвайте лист хартия и химикал за нахвърляне на идеи; 3. Мислете, изобретявайте и пробвайте идеи; 4. Разделете задачата на подзадачи; 5. Проверете идеите си; 6. Изберете подходящи структури от данни; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дървета - решение на част от домашното (Niki™)

Дървета - решение на част от домашното (Niki™)

Лекция: Дървета и обхождане (DFS и BFS); Курс: Структури от данни и алгоритми ; http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Лекция: Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Architectural Patterns (Niki™)

Architectural Patterns (Niki™)

Лекция: Architectural Patterns; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.