Задача 9 - Сортиране

Задача 9 - Сортиране

Лекция: Задача 9 - Сортиране; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Корен

Задача 3 - Корен

Лекция: Задача 3 - Корен; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Листа

Задача 2 - Листа

Лекция: Задача 2 - Листа; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Компоненти

Задача 1 - Компоненти

Лекция: Задача 1 - Компоненти; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET 5 (vNext)

ASP.NET 5 (vNext)

Лекция: ASP.NET 5 (vNext); Курс: Visual Studio 2015 and ASP.NET 5; http://academy.telerik.com/seminars/software-engineering/visual-studio-2015-and-asp-net-5; Лектор: Николай Костов (http://nikolay.it); Дата: 22 ноември 2014; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics)

ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics)

Лекция: ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics); Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2

Лекция: ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 11 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Тестване на сигурността

Тестване на сигурността

Лекция: Тестване на сигурността (Security Vulnerability Testing ); Курс: Осигуряване качеството на софтуера; http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 ноември 2014 г.; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

IIS and Deploying ASP.NET Applications

IIS and Deploying ASP.NET Applications

Лекция: IIS and Deploying ASP.NET Applications; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Кеширане на данни с ASP.NET

Кеширане на данни с ASP.NET

Лекция: Кеширане на данни с ASP.NET; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 1

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 1

Лекция: ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 1; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Уеб сигурност в ASP.NET

Уеб сигурност в ASP.NET

Лекция: Уеб сигурност в ASP.NET; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.