СДА - Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"

СДА - Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"

Лекция: Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"; Курс: Структури данни и алгоритми; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Архитектура на ASP.NET Web API приложенията

Архитектура на ASP.NET Web API приложенията

Лекция: Архитектура на ASP.NET Web API приложенията; Курс: Уеб услуги и Cloud; Лектор: Николай Костов и Ивайло Кенов; Дата: 12 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Графи и алгоритми върху графи

Графи и алгоритми върху графи

Лекция: Графи и алгоритми върху графи; Курс: Структури от данни и алгоритми; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса "Уеб услуги и Cloud"

Въведение в курса "Уеб услуги и Cloud"

Лекция: Въведение в курса "Уеб услуги и Cloud"; Курс: Уеб услуги и Cloud; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие в базите данни

Бързодействие в базите данни

Лекция: Бързодействие в базите данни; Курс: Бази данни 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 август 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие в Entity Framework

Бързодействие в Entity Framework

Лекция: Бързодействие в Entity Framework; Курс: Бази данни 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 август 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Структури от данни, алгоритми и сложност - преглед (Niki™)

Структури от данни, алгоритми и сложност - преглед (Niki™)

Лекция: Структури от данни, алгоритми и сложност - преглед; Курс: Структури от данни и алгоритми; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/186; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 август 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по структури от данни и алгоритми (Niki™)

Въведение в курса по структури от данни и алгоритми (Niki™)

Лекция: Въведение в курса по структури от данни и алгоритми; Курс: Структури от данни и алгоритми; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/186; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 август 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в базите данни

Въведение в базите данни

Лекция: Въведение в базите данни; Курс: Бази данни; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/185; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 август 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бази данни - представяне на курса (Niki™)

Бази данни - представяне на курса (Niki™)

Лекция: Бази данни - представяне на курса; Курс: Бази данни; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/185; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 август 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Представяне на направление "Уеб разработка" в "Академията на Телерик"

Представяне на направление "Уеб разработка" в "Академията на Телерик"

Лекция: Представяне на направление "Уеб разработка" в "Академията на Телерик"; Курс: "Софтуерна академия на Телерик"; Лектори: Николай Костов и Ивайло Кенов; Дата: 5 август 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Качествен програмен код - примерен изпит

Качествен програмен код - примерен изпит

Лекция: Качествен програмен код - примерен изпит; Курс: Качествен програмен код; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/174; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 август 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.