ASP.NET MVC AJAX

ASP.NET MVC AJAX

Лекция: ASP.NET MVC AJAX; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса "ASP.NET MVC"

Въведение в курса "ASP.NET MVC"

Лекция: Въведение в курса "ASP.NET MVC"; Курс: Уеб приложения с ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 3 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# 6 - Какво ново?

C# 6 - Какво ново?

Лекция: C# 6 - Какво ново?; Курс: Семинар за C# 6 и Roslyn; Лектор: Николай Костов; Дата: 25 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Създаване на Тетрис (Демо на живо)

Създаване на Тетрис (Демо на живо)

Лекция: Създаване на Тетрис (Демо на живо); Курс: Училищна академия 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 октомври 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в ASP.NET (WebForms, MVC, WebApi, SignalR)

Въведение в ASP.NET (WebForms, MVC, WebApi, SignalR)

Лекция: Въведение в ASP.NET (WebForms, MVC, WebApi, SignalR); Курс: ASP.NET WebForms http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/197; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 октомври 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса "ASP.NET WebForms"

Въведение в курса "ASP.NET WebForms"

Лекция: Въведение в курса "ASP.NET WebForms"; Курс: ASP.NET WebForms http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/197; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 октомври 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Уеб Сървър с Node.js и HTTP

Уеб Сървър с Node.js и HTTP

Лекция: Уеб Сървър с Node.js и HTTP; Курс: End-to-end JavaScript Applications; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-10-01; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Reflection - Plugin System (Live demo)

Reflection - Plugin System (Live demo)

Лекция: C# Reflection; Курс: C# Reflection; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/188; Лектор: Ивайло Кенов и Николай Костов; Дата: 13 септември 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Reflection - Validator (Live demo)

Reflection - Validator (Live demo)

Лекция: C# Reflection; Курс: C# Reflection; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/188; Лектор: Ивайло Кенов и Николай Костов; Дата: 13 септември 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Reflection

Reflection

Лекция: C# Reflection; Курс: C# Reflection; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/188; Лектор: Ивайло Кенов и Николай Костов; Дата: 13 септември 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

СДА - Изпит 2013 - Задача 5 "Businessmen"

СДА - Изпит 2013 - Задача 5 "Businessmen"

Лекция: Изпит 2013 - Задача 2 "Businessmen"; Курс: Структури данни и алгоритми; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

СДА - Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"

СДА - Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"

Лекция: Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"; Курс: Структури данни и алгоритми; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.