Задача 2 - Пясъчен часовник

Задача 2 - Пясъчен часовник

Обяснение на Задача 2 - Пясъчен часовник; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Числа

Задача 1 - Числа

Обяснение на Задача 1 - Числа; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011)

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011)

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011) - Училищна Академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Какво е База Данни?; - Ключове, Таблици и Връзки; - Език за Манипулация на Данни; - Select, Insert, Update, Delete; - Агрегатни Функции; - MySQL Специфики; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; SQL and MySQL Introduction (November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - What is Database; - Keys and Table Relation; - Data Manipulation Language; - Select, Insert, Update, Delete; - Aggregate Functions; - MySQL Specifics

Въведение в XAMPP (Октомври 2011)

Въведение в XAMPP (Октомври 2011)

Въведение в XAMPP (Октомври 2011) - Училищна Академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; Introduction to XAMPP (October 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011

CSS 3

CSS 3

CSS 3; Курс "Уеб програмиране от страна на клиента" - Telerik Software Academy; Telerik Software Academy: http://html5course.telerik.com ; Лектор: Николай Костов; Дата на създаване на видеото: 2012 г.; ; Обсъждани теми:; - CSS 3 -- Overview; - Какво е CSS 3?; - Селектори ; - UI Селектори; - Шрифтове; - Цветове; - Фонове; - Боксов модел; - Анимация; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. ; Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.; ; Description on English:; CSS 3; Client side web development course; Telerik Software Academy: http://html5course.telerik.com ; Speaker: Nikolay Kostov; Creation date: 2012.; ; Main topics:; - CSS 3 -- Overview; - What is CSS 3?; - Selectors ; - UI Selectors; - Fonts; - Colors; - Backgrounds; - Box Model; - Animations

IT Уеб Приложения (Част 3 Декември 2011)

IT Уеб Приложения (Част 3 Декември 2011)

IT Уеб Приложения (Част 3 Декември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Идея; - Сървърна част; - Данни; - Логика на приложението; - Сигурност; - Бързодействие; - Качество на кода; - Клиентска част; - Дизайн ; - HTML; - JavaScript ; - CSS; - Реализация и Бързодействие; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; IT Web Applications (Part 3 December 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Idea; - Back-End ; - Data; - Application Logics; - Security ; - Performance; - Code Quality; - Front-End; - Design; - HTML; - CSS

Техники за напреднали (Николай Костов) - Уеб дизайн

Техники за напреднали (Николай Костов) - Уеб дизайн

Техники за напреднали - Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript уроци | Web Design with HTML 5, CSS 3 and JavaScript Video Tutorials; http://html5course.telerik.com; Николай Костов, 2012 г.; ; Техники за напреднали - кеширане при клиента, проблеми с различните браузъри и как да се справим с тях, Client Side Performance Tuning, оптимизация за търсещите машини (SEO), достъпност, Sprites; Съдържание:; 1. Performance ( - техники за оптимизиране на изпълнението на HTML/CSS/JavaScript; - Sprites; - Кеширане при клиента; - Инструменти; 2. Оптимизация за търсещите машини (SEO); 3. Достъпност; ; ; Advanced techniques for optimizing client-side performance, SEO and accessibility; The website and all video materials are in Bulgarian ; Table of contents:; 1. Performance - Techniques for optimizing HTML/CSS/JavaScript Performance; - Sprites; - Caching; - Tools; 2. Search Engine Optimization (SEO) - Getting ahead in search engines; 3. Accessibility; ; Вижте всички видео уроци от курса "Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript": http://html5course.telerik.com или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy.

CSS 3 - Уеб дизайн уроци

CSS 3 - Уеб дизайн уроци

CSS 3 - Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript уроци | Web Design with HTML 5, CSS 3 and JavaScript Video Tutorials; http://html5course.telerik.com; Николай Костов, 2012 г.; ; CSS 3 - нови селектори, шрифтове, сенки; Съдържание:; - Какво е CSS 3; - Селектори; - Шрифтове; - Цветове; - Фонове; - Box Model; - Анимация; ; CSS 3 Overview - This presentation teaches you about the new features in CSS3.; The website and all video materials are in Bulgarian ; Table of contents:; - What is CSS 3?; - Selectors; - Fonts; - Colors; - Backgrounds ; - Borders; - Box Model; - Animations; ; Вижте всички видео уроци от курса "Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript": http://html5course.telerik.com или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy.

CSS 3 - Курс Многоплатформени мобилни приложения

CSS 3 - Курс Многоплатформени мобилни приложения

CSS 3 - ; Курс Многоплатформени мобилни приложения: http://mobiledevcourse.telerik.com; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание: ; - Какво е CSS 3?;  - Селектори;  - Шрифтове;  - Цветове;  - Фонове;  - Рамки;  - Box Model;  - Анимации; ; Вижте всички видео уроци от курса Многоплатформени мобилни приложения: http://mobiledevcourse.telerik.com или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy. ; ; -----------; Description; -----------; CSS 3 -; Cross-Platform Mobile Development: http://mobiledevcourse.telerik.com; Lector: Nikolay Kostov; Year:2011; Telerik Software Academy: http://academy.telerik.com; ; Content:; - What is CSS 3?; - Selectors; - Fonts; - Colors; - Backgrounds ; - Borders; - Box Model; - Animations

PHP Сигурност (Декември 2011)

PHP Сигурност (Декември 2011)

PHP Сигурност (Декември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; PHP Security (December 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011

PHP Output Buffer Control (Част 2 Декември 2011)

PHP Output Buffer Control (Част 2 Декември 2011)

PHP Output Buffer Control (Част 2 Декември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - HTTP Header; - Output Buffer Control; - Browser Cache; - Redirecting the Browser; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; PHP Output Buffer Control (Part 2 December 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - HTTP Headers; - Output Buffer Control; - Browser Cache; - Redirecting the Browser

PHP Output Buffer Control (Част 1 Декември 2011)

PHP Output Buffer Control (Част 1 Декември 2011)

PHP Output Buffer Control (Част 1 Декември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - HTTP Header; - Output Buffer Control; - Browser Cache; - Redirecting the Browser; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; PHP Output Buffer Control (Part 1 December 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - HTTP Headers; - Output Buffer Control; - Browser Cache; - Redirecting the Browser