Задача 2 - Суперсума

Задача 2 - Суперсума

Лекция: Задача 2 - Суперсума; (Алго Академия - Април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Трибоначи

Задача 1 - Трибоначи

Лекция: Задача 1 - Трибоначи; (Алго Академия - Април 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-26-27-April-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 7 - Мацка

Задача 7 - Мацка

Обяснение на Задача 7 - Мацка; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 4 - Калкулатор

Задача 4 - Калкулатор

Обяснение на Задача 4 - Калкулатор; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Пясъчен часовник

Задача 2 - Пясъчен часовник

Обяснение на Задача 2 - Пясъчен часовник; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Числа

Задача 1 - Числа

Обяснение на Задача 1 - Числа; (Алго Академия - Март 2012); http://academy.telerik.com/algoacademy/training-8-9-March-2012; Лектор: Николай Костов; Година: 2012; ; Вижте всички уроци от срещите на инициативата Алго академия на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy/home или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Уеб Технологии - основи

Уеб Технологии - основи

Лекция: Уеб Технологии - основи; Безплатен курс "HTML основи" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/html-fundamentals/; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 септември 2012 г.; ; Съдържание:; - Уеб сайтове и Уеб приложения; - Web 1.0, 2.0, 3.0; - Уеб браузъри; - Хардуерни сървъри; - Уеб сървъри; - Клиент-сървър архитектура; - 3-слойна и многослойна архитектура; - Service Oriented Архитектура (SOA); ; Вижте всички безплатни видео уроци от курса "HTML основи" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/html-fundamentals/video; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011)

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011)

Въведение в SQL и MySQL (Ноември 2011) - Училищна Академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Какво е База Данни?; - Ключове, Таблици и Връзки; - Език за Манипулация на Данни; - Select, Insert, Update, Delete; - Агрегатни Функции; - MySQL Специфики; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; SQL and MySQL Introduction (November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - What is Database; - Keys and Table Relation; - Data Manipulation Language; - Select, Insert, Update, Delete; - Aggregate Functions; - MySQL Specifics

Уеб Технологии (Ноември 2011)

Уеб Технологии (Ноември 2011)

Концепция на Уеб Технологиите (Ноември 2011) - Училищна Академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Уеб Сайт и Уеб Приложение; - Уеб 1.0, 2.0, 3.0; - Уеб Браузър; - Хардуерни Сървъри; - Уеб Сървъри; - Клиент-Сървър Архитектура; - Трислойна/Многослойна Архитектура; - MVC; - Архитектура Ориентирана към Сървиси; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; Web Technologies Concepts (November 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Web Site and Web Application; - Web 1.0, 2.0, 3.0; - Web Browsers; - Hardware Servers; - Web Servers; - Client-Server Architecture; - 3-Tier / Multi-Tier Architecture; - MVC (Model-View-Controller); - Service-Oriented Architecture

Въведение в XAMPP (Октомври 2011)

Въведение в XAMPP (Октомври 2011)

Въведение в XAMPP (Октомври 2011) - Училищна Академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; Introduction to XAMPP (October 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011

CSS 3

CSS 3

CSS 3; Курс "Уеб програмиране от страна на клиента" - Telerik Software Academy; Telerik Software Academy: http://html5course.telerik.com ; Лектор: Николай Костов; Дата на създаване на видеото: 2012 г.; ; Обсъждани теми:; - CSS 3 -- Overview; - Какво е CSS 3?; - Селектори ; - UI Селектори; - Шрифтове; - Цветове; - Фонове; - Боксов модел; - Анимация; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. ; Харесайте ни във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.; ; Description on English:; CSS 3; Client side web development course; Telerik Software Academy: http://html5course.telerik.com ; Speaker: Nikolay Kostov; Creation date: 2012.; ; Main topics:; - CSS 3 -- Overview; - What is CSS 3?; - Selectors ; - UI Selectors; - Fonts; - Colors; - Backgrounds; - Box Model; - Animations

IT Уеб Приложения (Част 3 Декември 2011)

IT Уеб Приложения (Част 3 Декември 2011)

IT Уеб Приложения (Част 3 Декември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Идея; - Сървърна част; - Данни; - Логика на приложението; - Сигурност; - Бързодействие; - Качество на кода; - Клиентска част; - Дизайн ; - HTML; - JavaScript ; - CSS; - Реализация и Бързодействие; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; IT Web Applications (Part 3 December 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Idea; - Back-End ; - Data; - Application Logics; - Security ; - Performance; - Code Quality; - Front-End; - Design; - HTML; - CSS