Структури от данни и алгоритми - откриване на курса  (Niki™)

Структури от данни и алгоритми - откриване на курса (Niki™)

Лекция: Откриване на курса "Структури от данни и алгоритми"; Курс: Структури от данни и алгоритми; http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2013 г.; ; Съдържание:; - Какво следва в Академията; - Програма на курса "Структури от данни и алгоритми"; - Трейнърският екип; - Изпити и оценяване ; - Препоръчителни книги; - Ресурси за курса; - Шампиони от куросвете по качествен програмен код и JavaScript - част 2 ; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Лекция: Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Основи на софтуерното инженерство (Niki™)

Основи на софтуерното инженерство (Niki™)

Лекция: Основи на софтуерното инженерство; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 май 2013 г. ; ; Съдържание:; - Преглед на софтуерното инженерство; Изисквания; Дизайн; Конструкция; Тестване; Управление на проекти; - Преглед на методологиите за разработка; Waterfall Development Process; Heavyweight methodologies; Agile methodologies, SCRUM и XP; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Architectural Patterns (Niki™)

Architectural Patterns (Niki™)

Лекция: Architectural Patterns; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Behavioral Design Patterns (Niki™)

Behavioral Design Patterns (Niki™)

Лекция: Behavioral Design Patterns; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Structural Design Patterns - Part 2 (Niki™)

Structural Design Patterns - Part 2 (Niki™)

Лекция: Structural Design Patterns - Part 2; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Structural Design Patterns - Part 1 (Niki™)

Structural Design Patterns - Part 1 (Niki™)

Лекция: Шаблони за дизайн (design patterns); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Creational Design Patterns (Niki™)

Creational Design Patterns (Niki™)

Лекция: Шаблони за дизайн (design patterns); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Шаблони за дизайн (design patterns) (Niki™)

Шаблони за дизайн (design patterns) (Niki™)

Лекция: Шаблони за дизайн (design patterns); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2013 г.; ; Съдържание:; - Какво е шаблон на дизайна; - Защо са необходими шаблоните на дизайна; - Типове шаблони на дизайна - creational, structural и behavioral; - Архитектурни шаблони; - Други шаблони; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дебъгване на кода (Niki™)

Дебъгване на кода (Niki™)

Лекция: Дебъгване на кода; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Никлай Костов; Дата: 30 април 2013; ; Съдържание:; - Дебъгване на кода; - Visual Studio Debugger; - Breakpoints; - Преглед на данните; - Намиране на дефект; - Седем принципа на тестването; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Рефакториране (refactoring) (Niki™)

Рефакториране (refactoring) (Niki™)

Лекция: Рефакториране (refactoring); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Инструменти за разработка (Niki™)

Инструменти за разработка (Niki™)

Лекция: Инструменти за разработка; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор:Николай Костов; Дата: 29 април 2013 г.; ; Съдържание:; - Интегрирани среди за разработка; - Системи за контролиране на кода; - Инструменти за генериране на код; - Automated Build Tools; - Инструменти за продължителна интеграция; - Генератори на документация; - Хостване на проекти и сайтове за екипна съвместна работа; - Деплоймънт в публични облаци; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.