Рефакториране (refactoring) (Niki™)

Рефакториране (refactoring) (Niki™)

Лекция: Рефакториране (refactoring); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Инструменти за разработка (Niki™)

Инструменти за разработка (Niki™)

Лекция: Инструменти за разработка; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор:Николай Костов; Дата: 29 април 2013 г.; ; Съдържание:; - Интегрирани среди за разработка; - Системи за контролиране на кода; - Инструменти за генериране на код; - Automated Build Tools; - Инструменти за продължителна интеграция; - Генератори на документация; - Хостване на проекти и сайтове за екипна съвместна работа; - Деплоймънт в публични облаци; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Променливи, данни, изрази и константи (Niki™)

Променливи, данни, изрази и константи (Niki™)

Лекция: Променливи, данни, изрази и константи; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 април 2013; ; Съдържание:; - Принципи при инициализация; - Scope, Lifetime, Span; - Ползване на променливи; ... именуване; ... конвенции за именуване; ... стандартни представки (префикси); - Ползване на изрази; - Ползване на константи; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Конструкции за управление, условни конструкции и цикли (Niki™)

Конструкции за управление, условни конструкции и цикли (Niki™)

Лекция: Конструкции за управление, условни конструкции и цикли ; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 април 2013; ; Съдържание:; - Организиране на кода; - Ползване на условни клаузи; - Ползване на цикли; - Други конструкции за контрол на програмата; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Оптимизация на кода за бързодействие  (Niki™)

Оптимизация на кода за бързодействие (Niki™)

Лекция: Оптимизация на кода за бързодействие; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 април 2013; ; Съдържание:; - Computer Performance; - Code Tuning; - JustTrace; - C# оптимизации; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Защитно програмиране (Niki™)

Защитно програмиране (Niki™)

Лекция: Защитно програмиране; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 април 2013; ; Съдържание:; - Какво е защитно програмиране (defensive programming)? ; - Assertions и Debug.Assert(...); - Принципи в справянето с изключения (exception handling); - Стратегии за справяне с грешки; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Test-Driven Development (Niki™)

Test-Driven Development (Niki™)

Лекция: Test Driven Development; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Unit testing (компонентно тестване) (Niki™)

Unit testing (компонентно тестване) (Niki™)

Лекция: Unit testing (компонентно тестване); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Съдържание:; - Какво е компонентното тестване; - Писане на код и тестване срещу Test Driven Development; - Unit testing Frameworks; ... Visual Studio Team Test; ... Nunit; ... Gallio; - Unit Testing - добри практики; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Custom Testing Framework (Niki™)

Custom Testing Framework (Niki™)

Лекция: Custom Testing Framework; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Advanced Web (Niki™)

Advanced Web (Niki™)

Лекция: Advanced Web; Курс: Slice and Dice; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-04-10; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен IT тест, март 2013

Примерен IT тест, март 2013

Лекция: Примерен IT тест, март 2013; Училищна академия, март 2013 - http://academy.telerik.com/school-academy/meetings/details/2013/03/07/xaml-applications-for-windows-desktop-and-store; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 март 2013; ; Съдържание:; - Компютърни системи (хардуер); - Компютърни програми (софтуер); - Работа с компютърни системи и програми; - Пренос на данни и бройни системи; - Операционни системи; - Софтуерно инженерство; - Компресиране и декомпресиране на данни; - Компютърна обработка на текстове; - Компютърна графика; - Бази от данни и SQL; - Информационни системи; - Сигурност и защита на информацията; - Презентиране на информация; - Мултимедия; - Компютърни мрежи; - Интернет; - Електронна комуникация; - Глобална информационна система World Wide Web; - Изграждане на уебсайтове; - Скриптови езици за програмиране в Интернет; ; ; Вижте всички уроци от срещите на Училищната академия на Телерик: http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; ; Следете срещите на Училищната академия на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikSchoolAcademy.; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ООП - подготовка за изпит (Niki™)

ООП - подготовка за изпит (Niki™)

Лекция: ООП - подготовка за изпит; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 март 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.