Advanced Web (Niki™)

Advanced Web (Niki™)

Лекция: Advanced Web; Курс: Slice and Dice; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-04-10; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Коментиране и документиране на кода (Niki™)

Коментиране и документиране на кода (Niki™)

Лекция: Коментиране и документиране на кода; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 април 2013; ; Съдържание:; - Концепцията за самодокументиращ се код; - Неправилни/ненужни коментари; - Добър стил на програмиране; - Да коментираме или да не коментираме?; - Коментиране на ключови места; - Препоръки; - Inline документация в C#; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Какво е качествен програмен код? (Niki™)

Какво е качествен програмен код? (Niki™)

Лекция: Какво е качествен програмен код?; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 април 2013; ; Съдържание:; - Защо е важно качеството ?; - Вътрешно и външно качество на софтуера; - Какво е качествен програмен код?; - Конвенции за писане на код; - Управление на сложността; - Характеристики на качествения код; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Качествен програмен код - въведение в курса (Niki™)

Качествен програмен код - въведение в курса (Niki™)

Лекция: Качествен програмен код - въведение в курса; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Правилно форматиране на кода (Niki™)

Правилно форматиране на кода (Niki™)

Лекция: Правилно форматиране на кода; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 април 2013; ; Съдържание:; - Защо е нужно форматирането?; - Форматиране на методи; - Форматиране на типове и класове; - Често срещани грешки; - Подравнявания; - Автоматизирани инструменти; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен IT тест, март 2013

Примерен IT тест, март 2013

Лекция: Примерен IT тест, март 2013; Училищна академия, март 2013 - http://academy.telerik.com/school-academy/meetings/details/2013/03/07/xaml-applications-for-windows-desktop-and-store; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 март 2013; ; Съдържание:; - Компютърни системи (хардуер); - Компютърни програми (софтуер); - Работа с компютърни системи и програми; - Пренос на данни и бройни системи; - Операционни системи; - Софтуерно инженерство; - Компресиране и декомпресиране на данни; - Компютърна обработка на текстове; - Компютърна графика; - Бази от данни и SQL; - Информационни системи; - Сигурност и защита на информацията; - Презентиране на информация; - Мултимедия; - Компютърни мрежи; - Интернет; - Електронна комуникация; - Глобална информационна система World Wide Web; - Изграждане на уебсайтове; - Скриптови езици за програмиране в Интернет; ; ; Вижте всички уроци от срещите на Училищната академия на Телерик: http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; ; Следете срещите на Училищната академия на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikSchoolAcademy.; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ООП - подготовка за изпит (Niki™)

ООП - подготовка за изпит (Niki™)

Лекция: ООП - подготовка за изпит; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 март 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Графика за Уеб 2

Графика за Уеб 2

Лекция: Графика за Уеб 2; Курс: Photoshop; Лектор: Тодор Костов; Дата: 12.03.2013; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ООП принципи - част II (Niki™)

ООП принципи - част II (Niki™)

Лекция: ООП принципи - част II; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 март 2013; ; Съдържание:; - Полиморфизъм; - Класови йерархии - реален пример; - Създаване на Exception класове; - Кохезия и свързаност (coupling); ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Common Type System (CTS) (Niki™)

Common Type System (CTS) (Niki™)

Лекция: Common Type System (CTS); Курс: OOP; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-03-06; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Принципи на ООП - част I (Niki™)

Принципи на ООП - част I (Niki™)

Лекция: Принципи на ООП - част I ; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 февруари 2013; ; Съдържание:; - Основни принципи в Обектно-ориентираното програмиране; - Наследяване; ... Класови йерархии; ... Наследяване и нива на достъп; - Абстракция; ... Абстрактни класове; ... Интерфейси; - Енкапсулация; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Рисуване на Photoshop - част 2

Рисуване на Photoshop - част 2

Лекция: Рисуване; Курс: Photoshop; Лектор: Тодор Костов; Дата: 27 февруару 2013; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.