OOP Workshop - Santase Card Game Engine (Ники)

OOP Workshop - Santase Card Game Engine (Ники)

Лекция: OOP Workshop - Santase Card Game Engine; GitHub repository: https://github.com/NikolayIT/SantaseGameEngine; Лектор: Николай Костов; Дата: 31 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ООП принципи - част 2 (Ники)

ООП принципи - част 2 (Ники)

Лекция: ООП принципи - част 2; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Behavioral Patterns - част 3 (Ники)

Behavioral Patterns - част 3 (Ники)

Лекция: Behavioral Patterns - част 3 (Ники) ; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Работа с данни - част 1 (Ники)

ASP.NET MVC Работа с данни - част 1 (Ники)

Лекция: ASP.NET MVC Работа с данни - част 1; Курс: Училищна академия - февруари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ООП принципи - част 1 (Ники)

ООП принципи - част 1 (Ники)

Лекция: ООП принципи - част 1; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Behavioral Patterns - част 2 (Ники)

Behavioral Patterns - част 2 (Ники)

Лекция: Behavioral Patterns - част 2 (Ники) ; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ (Ники)

Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ (Ники)

Лекция: Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 17 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Structural Patterns - част 1 (Ники)

Structural Patterns - част 1 (Ники)

Лекция: Structural Patterns - част 1; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Creational Patterns - част 2 (Ники)

Creational Patterns - част 2 (Ники)

Лекция: Creational Patterns - част 2; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дефиниране на класове - част 1 (Ники)

Дефиниране на класове - част 1 (Ники)

Лекция: Дефиниране на класове - част 1; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране (Ники)

Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране (Ники)

Лекция: Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Creational Patterns - част 1 (Singleton and Factories)

Creational Patterns - част 1 (Singleton and Factories)

Лекция: Creational Patterns - част 1 (Singleton and Factories); Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.