Въведение в курса End-to-end JavaScript Applications (Node.js) (Ники)

Въведение в курса End-to-end JavaScript Applications (Node.js) (Ники)

Лекция: Въведение в курса End-to-end JavaScript Applications (Node.js); Курс: End-to-end JavaScript Applications (Node.js) 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 4 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Работа с отдалечени данни в  UWP (Ники)

Работа с отдалечени данни в UWP (Ники)

Лекция: Работа с отдалечени данни в UWP; Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Асинхронно програмиране в C# (Ники)

Асинхронно програмиране в C# (Ники)

Лекция: Асинхронно програмиране в C#; Курс: Windows прилжения 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Windows 10 и Universal Windows Platform (UWP) (Ники)

Windows 10 и Universal Windows Platform (UWP) (Ники)

Лекция: Windows 10 и Universal Windows Platform (UWP); Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Студент на годината 2015 - Награждаване на победителя

Студент на годината 2015 - Награждаване на победителя

Студент на годината 2015 - Награждаване на победителя.

UWP Controls (Niki)

UWP Controls (Niki)

Лекция: Контроли за Universal Windows Platform (UWP); Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

История на Windows и приложенията за Windows (Ники)

История на Windows и приложенията за Windows (Ники)

Лекция: История на Windows и приложенията за Windows ; Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача Election (СДА изпит 2014) (Ники)

Решение на задача Election (СДА изпит 2014) (Ники)

Лекция: Решение на задача Election (СДА изпит 2014); Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача Sorting (СДА изпит 2014) (Ники)

Решение на задача Sorting (СДА изпит 2014) (Ники)

Лекция: Решение на задача Sorting (СДА изпит 2014); Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача Towns (СДА изпит 2014) (Ники)

Решение на задача Towns (СДА изпит 2014) (Ники)

Лекция: Решение на задача Towns (СДА изпит 2014); Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Greedy Workshop - Rabbits Problem (Ники)

Greedy Workshop - Rabbits Problem (Ники)

Лекция: Greedy Workshop - Rabbits Problem; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Greedy Workshop - Palindromize Problem (Ники)

Greedy Workshop - Palindromize Problem (Ники)

Лекция: Greedy Workshop - Palindromize Problem; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.