Behavioral Patterns - част 2 (Ники)

Behavioral Patterns - част 2 (Ники)

Лекция: Behavioral Patterns - част 2 (Ники) ; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ (Ники)

Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ (Ники)

Лекция: Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 17 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Structural Patterns - част 1 (Ники)

Structural Patterns - част 1 (Ники)

Лекция: Structural Patterns - част 1; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Creational Patterns - част 2 (Ники)

Creational Patterns - част 2 (Ники)

Лекция: Creational Patterns - част 2; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дефиниране на класове - част 1 (Ники)

Дефиниране на класове - част 1 (Ники)

Лекция: Дефиниране на класове - част 1; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране (Ники)

Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране (Ники)

Лекция: Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Creational Patterns - част 1 (Singleton and Factories)

Creational Patterns - част 1 (Singleton and Factories)

Лекция: Creational Patterns - част 1 (Singleton and Factories); Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Design Patterns Introduction

Design Patterns Introduction

Лекция: Design Patterns Introduction; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 5 - Help Doge (Ники)

Решение на задача 5 - Help Doge (Ники)

Лекция: Решение на задача 5 - Help Doge; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 4 - Variable Length Coding (Ники)

Решение на задача 4 - Variable Length Coding (Ники)

Лекция: Решение на задача 4 - Variable Length Coding; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 3 - Patterns (Ники)

Решение на задача 3 - Patterns (Ники)

Лекция: Решение на задача 3 - Patterns; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Лекция: Решение на задача 2 - Bunny Factory; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.