Design Patterns Introduction

Design Patterns Introduction

Лекция: Design Patterns Introduction; Курс: Design Patterns and SOLID; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 5 - Help Doge (Ники)

Решение на задача 5 - Help Doge (Ники)

Лекция: Решение на задача 5 - Help Doge; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 4 - Variable Length Coding (Ники)

Решение на задача 4 - Variable Length Coding (Ники)

Лекция: Решение на задача 4 - Variable Length Coding; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 3 - Patterns (Ники)

Решение на задача 3 - Patterns (Ники)

Лекция: Решение на задача 3 - Patterns; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Лекция: Решение на задача 2 - Bunny Factory; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 1 - TRES4 Numbers (Ники)

Решение на задача 1 - TRES4 Numbers (Ники)

Лекция: Решение на задача 1 - TRES4 Numbers; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Текстови файлове и потоци (Ники)

Текстови файлове и потоци (Ники)

Лекция: Текстови файлове и потоци; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Работа с изключения (Ники)

Работа с изключения (Ники)

Лекция: Работа с изключения; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Дървета

Задача 3 - Дървета

Лекция:; Курс: Алго академия - февруари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Подредици

Задача 2 - Подредици

Лекция:; Курс: Алго академия - февруари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Работа със символни низове (Ники)

Работа със символни низове (Ники)

Лекция: Работа със символни низове; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 януари 2013; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Методи (Ники)

Методи (Ники)

Лекция: Методи; Курс: C# част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.