jQuery добавки (Ники)

jQuery добавки (Ники)

Лекция: jQuery добавки; Курс: JavaScript UI & DOM 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Основи на jQuery (Ники)

Основи на jQuery (Ники)

Лекция: Основи на jQuery; Курс: JavaScript UI & DOM 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# Tips and Tricks (Ники)

C# Tips and Tricks (Ники)

Лекция: C# Tips and Tricks; Курс: Telerik Academy Plus; Лектор: Николай Костов; Дата: 25 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Code tuning и оптимизация на кода (Ники)

Code tuning и оптимизация на кода (Ники)

Лекция: Code tuning и оптимизация на кода; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Защитно програмиране, exceptions и assertions (Ники)

Защитно програмиране, exceptions и assertions (Ники)

Лекция: Защитно програмиране, exceptions и assertions (Ники); Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Висококачествени методи (Ники)

Висококачествени методи (Ники)

Лекция: Висококачествени методи; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Висококачествени класове (Ники)

Висококачествени класове (Ники)

Лекция: Висококачествени класове; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Правилно използване на код структури, условни оператори и цикли (Ники)

Правилно използване на код структури, условни оператори и цикли (Ники)

Лекция: Правилно използване на код структури, условни оператори и цикли; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Правилно използване на променливи, данни, изрази и константи (Ники)

Правилно използване на променливи, данни, изрази и константи (Ники)

Лекция: Правилно използване на променливи, данни, изрази и константи; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Коментари и документация в кода (Ники)

Коментари и документация в кода (Ники)

Лекция: Коментари и документация в кода; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 юни 2015; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Именуване на елементите в кода (Ники)

Именуване на елементите в кода (Ники)

Лекция: Именуване на елементите в кода; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Училищна Академия - обсъждане на финалния IT тест

Училищна Академия - обсъждане на финалния IT тест

Лекция: Училищна Академия - обсъждане на финалния IT тест; Курс: Училищна Академия - финално състезание; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.