Структурни шаблони 2014 (Niki™)

Структурни шаблони 2014 (Niki™)

Лекция: Структурни шаблони 2014 ; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Шаблони за създаване на обекти 2014 (Niki™)

Шаблони за създаване на обекти 2014 (Niki™)

Лекция: Шаблони за създаване на обекти 2014 ; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юни 2014; ; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в шаблоните за дизайн 2014 (Niki™)

Въведение в шаблоните за дизайн 2014 (Niki™)

Лекция: Въведение в шаблоните за дизайн 2014 ; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Инструменти за разработчици (Tools for Developers) (Niki™)

Инструменти за разработчици (Tools for Developers) (Niki™)

Лекция: Инструменти за разработчици (Tools for Developers); Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript UI & DOM - Оценяване на задача 3

JavaScript UI & DOM - Оценяване на задача 3

Лекция: JavaScript UI & DOM - Оценяване на задача 3; Курс: JavaScript UI & DOM; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Рефакториране на кода (Niki™)

Рефакториране на кода (Niki™)

Лекция: Рефакториране на кода; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Test-Driven Development (Niki™)

Test-Driven Development (Niki™)

Лекция: Test-Driven Development; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 6 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Unit Testing (компонентно тестване) (Niki™)

Unit Testing (компонентно тестване) (Niki™)

Лекция: Unit Testing (компонентно тестване); Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 6 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие и оптимизация на кода (Niki™)

Бързодействие и оптимизация на кода (Niki™)

Лекция: Бързодействие и оптимизация на кода; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Защитно програмиране (Niki™)

Защитно програмиране (Niki™)

Лекция: Защитно програмиране; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Висококачествени класове (Niki™)

Висококачествени класове (Niki™)

Лекция: Висококачествени класове; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-23; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Висококачествени методи (Niki™)

Висококачествени методи (Niki™)

Лекция: Висококачествени методи; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-23; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.