Reflection - Plugin System (Live demo)

Reflection - Plugin System (Live demo)

Лекция: C# Reflection; Курс: C# Reflection; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/188; Лектор: Ивайло Кенов и Николай Костов; Дата: 13 септември 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Reflection - Validator (Live demo)

Reflection - Validator (Live demo)

Лекция: C# Reflection; Курс: C# Reflection; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/188; Лектор: Ивайло Кенов и Николай Костов; Дата: 13 септември 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Reflection

Reflection

Лекция: C# Reflection; Курс: C# Reflection; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/188; Лектор: Ивайло Кенов и Николай Костов; Дата: 13 септември 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

СДА - Изпит 2013 - Задача 5 "Businessmen"

СДА - Изпит 2013 - Задача 5 "Businessmen"

Лекция: Изпит 2013 - Задача 2 "Businessmen"; Курс: Структури данни и алгоритми; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

СДА - Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"

СДА - Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"

Лекция: Изпит 2013 - Задача 2 "Labyrinth"; Курс: Структури данни и алгоритми; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Архитектура на ASP.NET Web API приложенията

Архитектура на ASP.NET Web API приложенията

Лекция: Архитектура на ASP.NET Web API приложенията; Курс: Уеб услуги и Cloud; Лектор: Николай Костов и Ивайло Кенов; Дата: 12 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Web Services and SOA (in Bulgarian)

Web Services and SOA (in Bulgarian)

Web Services and SOA lecture in Bulgarian.

WCF (in Bulgarian)

WCF (in Bulgarian)

WCF lecture in Bulgarian.

Графи и алгоритми върху графи

Графи и алгоритми върху графи

Лекция: Графи и алгоритми върху графи; Курс: Структури от данни и алгоритми; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса "Уеб услуги и Cloud"

Въведение в курса "Уеб услуги и Cloud"

Лекция: Въведение в курса "Уеб услуги и Cloud"; Курс: Уеб услуги и Cloud; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 септември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие в базите данни

Бързодействие в базите данни

Лекция: Бързодействие в базите данни; Курс: Бази данни 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 август 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие в Entity Framework

Бързодействие в Entity Framework

Лекция: Бързодействие в Entity Framework; Курс: Бази данни 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 август 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.