Дефиниране на класове - част 1 (Ники)

Дефиниране на класове - част 1 (Ники)

Лекция: Дефиниране на класове - част 1; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране (Ники)

Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране (Ники)

Лекция: Въведение в курса по обектно-ориентирано програмиране; Курс: Обектно-ориентирано програмиране; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 март 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 5 - Help Doge (Ники)

Решение на задача 5 - Help Doge (Ники)

Лекция: Решение на задача 5 - Help Doge; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 4 - Variable Length Coding (Ники)

Решение на задача 4 - Variable Length Coding (Ники)

Лекция: Решение на задача 4 - Variable Length Coding; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 3 - Patterns (Ники)

Решение на задача 3 - Patterns (Ники)

Лекция: Решение на задача 3 - Patterns; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Лекция: Решение на задача 2 - Bunny Factory; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 1 - TRES4 Numbers (Ники)

Решение на задача 1 - TRES4 Numbers (Ники)

Лекция: Решение на задача 1 - TRES4 Numbers; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Дървета

Задача 3 - Дървета

Лекция:; Курс: Алго академия - февруари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Подредици

Задача 2 - Подредици

Лекция:; Курс: Алго академия - февруари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бройни системи (Ники)

Бройни системи (Ники)

Лекция: Бройни системи; Курс: C# 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 феввруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 5 - Neuron Mapping

Изпит 23 юни 2013 - Задача 5 - Neuron Mapping

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 5 - Neuron Mapping; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 4 - Fire in the Matrix

Изпит 23 юни 2013 - Задача 4 - Fire in the Matrix

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 4 - Fire in the Matrix; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.