Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine (Ники)

Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine (Ники)

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Цикли (Ники)

Цикли (Ники)

Лекция: Цикли; Курс: C# - част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Алго академия - Задача 3 - Градове

Алго академия - Задача 3 - Градове

Лекция: Задача 3 - Градове; Курс: Алго Академия - януари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Условни оператори (Ники)

Условни оператори (Ники)

Лекция: Условни оператори; Курс: C# основи - част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Вход и изход от конзолата (Ники)

Вход и изход от конзолата (Ники)

Лекция: Вход и изход от конзолата; Курс: C# програмиране - част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

HTTP, AJAX и jQuery

HTTP, AJAX и jQuery

Лекция: HTTP, AJAX и jQuery; Курс: Училищна академия - януари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Основи на уеб технологиите

Основи на уеб технологиите

Лекция: Основи на уеб технологиите; Курс: Училищна Академия (януари 2015 г.) - HTML 5, CSS 3 и JavaScript; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/213; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 януари 2015 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Оператори и изрази (Ники)

Оператори и изрази (Ники)

Лекция: Оператори и изрази; Курс: C# програмиране - част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примитивни типове данни и променливи (Ники)

Примитивни типове данни и променливи (Ники)

Лекция: Примитивни типове данни и променливи; Курс: C# програмиране - част 1 (2015); Лектор: Николай Костов; Дата: 14 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в програмирането (Ники)

Въведение в програмирането (Ники)

Лекция: Въведение в програмирането; Курс: C# част 1; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/212; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 януари 2015 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по C# - част 1 (Ники)

Въведение в курса по C# - част 1 (Ники)

Лекция: Въведение в курса по C# - част 1; Курс: C# част 1; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/212; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 януари 2015 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 9 - Сортиране

Задача 9 - Сортиране

Лекция: Задача 9 - Сортиране; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.