Примитивни типове данни и променливи (Ники)

Примитивни типове данни и променливи (Ники)

Лекция: Примитивни типове данни и променливи; Курс: C# програмиране - част 1 (2015); Лектор: Николай Костов; Дата: 14 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в програмирането (Ники)

Въведение в програмирането (Ники)

Лекция: Въведение в програмирането; Курс: C# част 1; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/212; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 януари 2015 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по C# - част 1 (Ники)

Въведение в курса по C# - част 1 (Ники)

Лекция: Въведение в курса по C# - част 1; Курс: C# част 1; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/212; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 януари 2015 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 9 - Сортиране

Задача 9 - Сортиране

Лекция: Задача 9 - Сортиране; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Корен

Задача 3 - Корен

Лекция: Задача 3 - Корен; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Листа

Задача 2 - Листа

Лекция: Задача 2 - Листа; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Компоненти

Задача 1 - Компоненти

Лекция: Задача 1 - Компоненти; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET 5 (vNext)

ASP.NET 5 (vNext)

Лекция: ASP.NET 5 (vNext); Курс: Visual Studio 2015 and ASP.NET 5; http://academy.telerik.com/seminars/software-engineering/visual-studio-2015-and-asp-net-5; Лектор: Николай Костов (http://nikolay.it); Дата: 22 ноември 2014; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Качествен програмен код - въведение (училищна академия)

Качествен програмен код - въведение (училищна академия)

Лекция: Качествен програмен код; Курс: Училищна академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics)

ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics)

Лекция: ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics); Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2

Лекция: ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 11 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Тестване на сигурността

Тестване на сигурността

Лекция: Тестване на сигурността (Security Vulnerability Testing ); Курс: Осигуряване качеството на софтуера; http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 ноември 2014 г.; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.