JavaScript AMD and RequireJS

JavaScript AMD and RequireJS

Лекция: JavaScript AMD and RequireJS; Курс: JavaScript ООП; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/179; Лектор: Николай Костов; Дата: 2 юли 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript Module Pattern

JavaScript Module Pattern

Лекция: JavaScript Module Pattern; Курс: JavaScript ООП; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/179; Лектор: Николай Костов; Дата: 2 юли 2014 г.; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Структурни шаблони 2014 (Niki™)

Структурни шаблони 2014 (Niki™)

Лекция: Структурни шаблони 2014 ; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Шаблони за създаване на обекти 2014 (Niki™)

Шаблони за създаване на обекти 2014 (Niki™)

Лекция: Шаблони за създаване на обекти 2014 ; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юни 2014; ; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в шаблоните за дизайн 2014 (Niki™)

Въведение в шаблоните за дизайн 2014 (Niki™)

Лекция: Въведение в шаблоните за дизайн 2014 ; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Tools for Developers

Tools for Developers

Инструменти за разработчици (Tools for Developers) (Niki™)

Инструменти за разработчици (Tools for Developers) (Niki™)

Лекция: Инструменти за разработчици (Tools for Developers); Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript UI & DOM - Оценяване на задача 3

JavaScript UI & DOM - Оценяване на задача 3

Лекция: JavaScript UI & DOM - Оценяване на задача 3; Курс: JavaScript UI & DOM; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Code Refactoring

Code Refactoring

Рефакториране на кода (Niki™)

Рефакториране на кода (Niki™)

Лекция: Рефакториране на кода; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Test-Driven Development

Test-Driven Development

Test-Driven Development (Niki™)

Test-Driven Development (Niki™)

Лекция: Test-Driven Development; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 6 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.