Unit Testing (компонентно тестване) (Niki™)

Unit Testing (компонентно тестване) (Niki™)

Лекция: Unit Testing (компонентно тестване); Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 6 юни 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие и оптимизация на кода (Niki™)

Бързодействие и оптимизация на кода (Niki™)

Лекция: Бързодействие и оптимизация на кода; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Защитно програмиране (Niki™)

Защитно програмиране (Niki™)

Лекция: Защитно програмиране; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Висококачествени класове (Niki™)

Висококачествени класове (Niki™)

Лекция: Висококачествени класове; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-23; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Висококачествени методи (Niki™)

Висококачествени методи (Niki™)

Лекция: Висококачествени методи; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-23; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

LINQ и Entity Framework (screencast)

LINQ и Entity Framework (screencast)

Лекция: LINQ и Entity Framework (screencast) Курс: SoftUni Conf May 2014 Трейнър: Николай Костов и Ивайло Кенов Дата: 17 май 2014 г. Конфе...

ASP.NET MVC - първи стъпки (screencast)

ASP.NET MVC - първи стъпки (screencast)

Лекция: ASP.NET MVC - първи стъпки (screencast) Курс: SoftUni Conf May 2014 Трейнър: Николай Костов и Ивайло Кенов Дата: 17 май 2014...

ASP.NET MVC - първи стъпки

ASP.NET MVC - първи стъпки

Лекция: ASP.NET MVC - първи стъпки Курс: SoftUni Conf May 2014 Трейнър: Николай Костов и Ивайло Кенов Дата: 17 май 2014 г. Конфер...

LINQ и Entity Framework

LINQ и Entity Framework

Лекция: LINQ и Entity Framework Курс: SoftUni Conf May 2014 Трейнър: Николай Костов и Ивайло Кенов Дата: 17 май 2014 г. Конференция...

JavaScript Масиви (Niki™)

JavaScript Масиви (Niki™)

Лекция: JavaScript Масиви; Курс: JavaScript Част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-07; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript Цикли (Niki™)

JavaScript Цикли (Niki™)

Лекция: JavaScript Цикли; Курс: JavaScript Част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-07; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Втори ИТ тест (Niki™)

Втори ИТ тест (Niki™)

Лекция: Втори ИТ тест; Курс: "Училищна академия на Телерик" - май 2014 г.; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2014 г.; ; Научете повече за „Училищната академия на Телерик": http://academy.telerik.com/school-academy/about; ; Уебсайт на „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на „Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.