Основи на ASP.NET MVC - част 1 (Ники)

Основи на ASP.NET MVC - част 1 (Ники)

Лекция: Основи на ASP.NET MVC - част 1; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 2 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в ASP.NET MVC (Ники)

Въведение в ASP.NET MVC (Ники)

Лекция: Въведение в ASP.NET MVC; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по ASP.NET MVC (Ники)

Въведение в курса по ASP.NET MVC (Ники)

Лекция: Въведение в курса по ASP.NET MVC; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в ASP.NET (Ники)

Въведение в ASP.NET (Ники)

Лекция: Въведение в ASP.NET; Курс: ASP.NET Web Forms 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в ASP.NET Web Forms (Ники)

Въведение в ASP.NET Web Forms (Ники)

Лекция: Въведение в ASP.NET Web Forms; Курс: ASP.NET Web Forms 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса ASP.NET Web Forms 2016 (Ники)

Въведение в курса ASP.NET Web Forms 2016 (Ники)

Лекция: Въведение в курса ASP.NET Web Forms 2016; Курс: ASP.NET Web Forms 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

SQLite Local Storage в UWP (Ники)

SQLite Local Storage в UWP (Ники)

Лекция: SQLite Local Storage в UWP; Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса End-to-end JavaScript Applications (Node.js) (Ники)

Въведение в курса End-to-end JavaScript Applications (Node.js) (Ники)

Лекция: Въведение в курса End-to-end JavaScript Applications (Node.js); Курс: End-to-end JavaScript Applications (Node.js) 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 4 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Работа с отдалечени данни в  UWP (Ники)

Работа с отдалечени данни в UWP (Ники)

Лекция: Работа с отдалечени данни в UWP; Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Асинхронно програмиране в C# (Ники)

Асинхронно програмиране в C# (Ники)

Лекция: Асинхронно програмиране в C#; Курс: Windows прилжения 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Windows 10 и Universal Windows Platform (UWP) (Ники)

Windows 10 и Universal Windows Platform (UWP) (Ники)

Лекция: Windows 10 и Universal Windows Platform (UWP); Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Студент на годината 2015 - Награждаване на победителя

Студент на годината 2015 - Награждаване на победителя

Студент на годината 2015 - Награждаване на победителя.