ASP.NET MVC Архитектура (Ники)

ASP.NET MVC Архитектура (Ники)

Лекция: ASP.NET MVC Архитектура; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Deployment в IIS и Azure (Ники)

Deployment в IIS и Azure (Ники)

Лекция: Deployment в IIS и Azure; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET уеб сигурност (Ники)

ASP.NET уеб сигурност (Ники)

Лекция: ASP.NET уеб сигурност; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET Web Forms AJAX (Ники)

ASP.NET Web Forms AJAX (Ники)

Лекция: ASP.NET Web Forms AJAX; Курс: ASP.NET Web Forms; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Основи на ASP.NET MVC - част 3 (Ники)

Основи на ASP.NET MVC - част 3 (Ники)

Лекция: Основи на ASP.NET MVC - част 3; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 2 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Основи на ASP.NET MVC - част 1 (Ники)

Основи на ASP.NET MVC - част 1 (Ники)

Лекция: Основи на ASP.NET MVC - част 1; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 2 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в ASP.NET MVC (Ники)

Въведение в ASP.NET MVC (Ники)

Лекция: Въведение в ASP.NET MVC; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по ASP.NET MVC (Ники)

Въведение в курса по ASP.NET MVC (Ники)

Лекция: Въведение в курса по ASP.NET MVC; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в ASP.NET (Ники)

Въведение в ASP.NET (Ники)

Лекция: Въведение в ASP.NET; Курс: ASP.NET Web Forms 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в ASP.NET Web Forms (Ники)

Въведение в ASP.NET Web Forms (Ники)

Лекция: Въведение в ASP.NET Web Forms; Курс: ASP.NET Web Forms 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса ASP.NET Web Forms 2016 (Ники)

Въведение в курса ASP.NET Web Forms 2016 (Ники)

Лекция: Въведение в курса ASP.NET Web Forms 2016; Курс: ASP.NET Web Forms 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 януари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

SQLite Local Storage в UWP (Ники)

SQLite Local Storage в UWP (Ники)

Лекция: SQLite Local Storage в UWP; Курс: Windows Applications 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 декември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.