Качествен програмен код - Бързодействие и оптимизация на кода

Качествен програмен код - Бързодействие и оптимизация на кода

Hiqh-quality code - Code Tuning and Optimization (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Защитно програмиране и изключения

Качествен програмен код - Защитно програмиране и изключения

Hiqh-quality code - Defensive Programming, Exceptions, Assertions (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Висококачествени класове

Качествен програмен код - Висококачествени класове

Hiqh-quality code - High-Quality Classes (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Висококачествени методи

Качествен програмен код - Висококачествени методи

Hiqh-quality code - High-Quality Methods (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Променливи, изрази, стойности и константи

Качествен програмен код - Променливи, изрази, стойности и константи

Hiqh-quality code - Use of Variables, Data, Expressions and Constants (Bulgarian, 2015)

Нормални форми в базите данни (Database Normalization)

Нормални форми в базите данни (Database Normalization)

Видео урок на тема нормализация и нормални форми в базите данни. 0:59 Първа нормална форма (First normal form) 3:18 Втора нормална форма ...

Качествен програмен код - Коментиране и документиране на кода

Качествен програмен код - Коментиране и документиране на кода

Hiqh-quality code - Code Commenting and Documenting (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Именуване

Качествен програмен код - Именуване

Hiqh-quality code - Naming Identifiers (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Форматиране на кода

Качествен програмен код - Форматиране на кода

Hiqh-quality code - Code Formatting (Bulgarian, 2015)