Качествен програмен код - Инструменти за разработчици

Качествен програмен код - Инструменти за разработчици

High-quality code - Development Tools (Bulgarian, 2015) IDEs, Source Control Repositories, Automated Testing Tools, Bug Tracking, Code Analysis Tools, ...

Качествен програмен код - Дебъгване и оправяне на бъгове (Debugging)

Качествен програмен код - Дебъгване и оправяне на бъгове (Debugging)

High-quality code - Debugging and Building Rock-Solid Software (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Рефакториране и подобрение на качеството на кода

Качествен програмен код - Рефакториране и подобрение на качеството на кода

High-quality code - Code Refactoring and Improving the Quality of Existing Code (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Test-driven Development (TDD)

Качествен програмен код - Test-driven Development (TDD)

High-quality code - Test-driven Development (TDD) (Bulgarian, 2014)

Доказателство на Питагоровата теорема (eee.bg)

Доказателство на Питагоровата теорема (eee.bg)

Откъс от курса "Математика за програмисти - част 1" - https://eee.bg/Courses/math-for-developers-1.

Качествен програмен код - Бързодействие и оптимизация на кода

Качествен програмен код - Бързодействие и оптимизация на кода

Hiqh-quality code - Code Tuning and Optimization (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Защитно програмиране и изключения

Качествен програмен код - Защитно програмиране и изключения

Hiqh-quality code - Defensive Programming, Exceptions, Assertions (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Висококачествени класове

Качествен програмен код - Висококачествени класове

Hiqh-quality code - High-Quality Classes (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Висококачествени методи

Качествен програмен код - Висококачествени методи

Hiqh-quality code - High-Quality Methods (Bulgarian, 2015)