ASP.NET MVC Views and Areas (Niki™)

ASP.NET MVC Views and Areas (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC Views and Areas; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата:24 септември 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Controllers and Actions (Niki™)

ASP.NET MVC Controllers and Actions (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC Controllers and Actions; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - ASP.NET MVC Routing; - Controllers and Actions; - Razor Views; - Areas; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - въведение в курса (Niki™)

ASP.NET MVC - въведение в курса (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC - въведение в курса; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - Какво предстои в Академията; - Програма на курса по ASP.NET MVC; - Преподавателски екип; - Изпити и оценяване; - Ресурси за курса; - Шампиони от предишните курсове; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - въведение (Niki™)

ASP.NET MVC - въведение (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC - въведение; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - MVC Pattern; - ASP.NET MVC; - Създаване на ASP.NET MVC проект; - NuGet Package Management; - Server Information with Glimpse; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Кеширане на данни с ASP.NET

Кеширане на данни с ASP.NET

Лекция: Кеширане на данни с ASP.NET; Курс: ASP.NET Web Forms http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/113; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - Защо се нуждаем от кеширане; - ASP,NET Output Cashing; - Data Cashing; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET Web API (Niki™)

ASP.NET Web API (Niki™)

Лекция: ASP.NET Web API; Курс: Web Services; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-08-05; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Security testing - Exam preparation (Niki™)

Security testing - Exam preparation (Niki™)

Лекция: Security testing - Exam preparation; Курс: QA Academy 2013; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-08-02; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Техники за бързо четене и ефективно учене

Техники за бързо четене и ефективно учене

Лекция: Техники за бързо четене и ефективно учене ; Курс: Споделяне на знания и работа в екип ; Лектор: Светлин Наков ; Дата: 31.07.2013 ; ; Вижте всички видео лекции от курса "Споделяне на знания и работа в екип" - 2013 http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/100 ; ; Съдържание: ; - Ефективно четене ; - Фокус и концентрация ; - Бързо четене ; - Техники за помнене ; - BOST система - Тони Бюзан ; - Фоточетене ; - Бързо гледане на видео ; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com ; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Модел "Code First" в Entity Framework (Niki™)

Модел "Code First" в Entity Framework (Niki™)

Лекция: Entity Framework Code First; Курс: Database Development; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-07-15; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ORM технологии и Entity Framework (Niki™)

ORM технологии и Entity Framework (Niki™)

Лекция: ORM технологии и Entity Framework; Курс: Бази данни - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/databases/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 юли 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Статични техники

Статични техники

Лекция: Статични техники; Курс: Осигуряване качеството на софтуера - http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Павлина Колева; Дата: 8 юли 2013 г.; ; Съдържание:; - Статични техники -- основни концепции; - Статични анализи чрез инструменти; - Ревюта; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Техники за тестване

Техники за тестване

Лекция: Техники за тестване ; Курс: Осигуряване качеството на софтуера - http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Михаил Първанов; Дата: 26 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Категории техники за тестване; - Статични техники - ревю, статичен анализ; - Динамични техники - black-box техники ; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.