ORM технологии и Entity Framework (Niki™)

ORM технологии и Entity Framework (Niki™)

Лекция: ORM технологии и Entity Framework; Курс: Бази данни - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/databases/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 юли 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Статични техники

Статични техники

Лекция: Статични техники; Курс: Осигуряване качеството на софтуера - http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Павлина Колева; Дата: 8 юли 2013 г.; ; Съдържание:; - Статични техники -- основни концепции; - Статични анализи чрез инструменти; - Ревюта; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Техники за тестване

Техники за тестване

Лекция: Техники за тестване ; Курс: Осигуряване качеството на софтуера - http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Михаил Първанов; Дата: 26 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Категории техники за тестване; - Статични техники - ревю, статичен анализ; - Динамични техники - black-box техники ; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses (Niki™)

Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Risk Wins, Risk Loses; Курс: Структури от данни и алгоритми - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Academy Tasks (Niki™)

Примерен изпит - Academy Tasks (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Academy Tasks; Курс: Структури от данни и алгоритми - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерен изпит - Messages in a Bottle (Niki™)

Примерен изпит - Messages in a Bottle (Niki™)

Лекция: Примерен изпит - Messages in a Bottle; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 юни 2013 г.; ; Разгледайте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Методология на решаването на задачи (Niki™)

Методология на решаването на задачи (Niki™)

Лекция: Методология на решаването на задачи; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 юни 2013 г.; ; Съдържание:; Решаване на задачи; 1. Прочетете и анализирайте задачите; 2. Използвайте лист хартия и химикал за нахвърляне на идеи; 3. Мислете, изобретявайте и пробвайте идеи; 4. Разделете задачата на подзадачи; 5. Проверете идеите си; 6. Изберете подходящи структури от данни; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Рекурсия (Niki™)

Рекурсия (Niki™)

Лекция: Рекусрия; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 11 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Какво е рекурсия; - Изчисляване на факториел рекурсивно; - Генериране на цялостни 0/1 вектори рекурсивно; - Намиране на всички пътеки в лабиринт рекурсивно; - Рекурсия или итерация?; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

По-сложни структури от данни (Niki™)

По-сложни структури от данни (Niki™)

Лекция: Други структури от данни; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Стандартни .NET структури от данни; специални .NET collections; - Wintellect Power Collections - installation, power collection classes, имплементиране на priority queue; - C5 Collections; - Други по-сложни структури от данни - suffix trees, interval trees, ropes, tries и др.; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Ефективност на структурите от данни (Niki™)

Ефективност на структурите от данни (Niki™)

Лекция: Ефективност на структурите от данни; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 6 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Фундаментални структури от данни - сравнение - arrays, lists, trees, hash-tables, sets, bags; - Избиране на подходяща структура от данни; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Алгоритми за сортиране и търсене (Niki™)

Алгоритми за сортиране и търсене (Niki™)

Лекция: Алгоритми за сортиране и търсене; Курс: Структури от данни и алгоритми; http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 6 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Сортиране - сортиране и класификация, преглед на най-популярните алгоритми за сортиране; - Търсене - линейно търсене, бинарно търсене, interpolation search; - Shuffling; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Речници, хеш-таблици и множества (Niki™) - 5 юни 2013 г.

Речници, хеш-таблици и множества (Niki™) - 5 юни 2013 г.

Лекция: Речници, хеш-таблици и множества; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Речници; - Hash tables; - Речници TKey, TValue Class; - Множества: HashSte T и SortedSet T ; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.