ООП - подготовка за изпит (Niki™)

ООП - подготовка за изпит (Niki™)

Лекция: ООП - подготовка за изпит; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 март 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ООП принципи - част II (Niki™)

ООП принципи - част II (Niki™)

Лекция: ООП принципи - част II; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 март 2013; ; Съдържание:; - Полиморфизъм; - Класови йерархии - реален пример; - Създаване на Exception класове; - Кохезия и свързаност (coupling); ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Common Type System (CTS) (Niki™)

Common Type System (CTS) (Niki™)

Лекция: Common Type System (CTS); Курс: OOP; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-03-06; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Принципи на ООП - част I (Niki™)

Принципи на ООП - част I (Niki™)

Лекция: Принципи на ООП - част I ; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 февруари 2013; ; Съдържание:; - Основни принципи в Обектно-ориентираното програмиране; - Наследяване; ... Класови йерархии; ... Наследяване и нива на достъп; - Абстракция; ... Абстрактни класове; ... Интерфейси; - Енкапсулация; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Разширяващи методи, делегати, ламбда функции и LINQ (Niki™)

Разширяващи методи, делегати, ламбда функции и LINQ (Niki™)

Лекция: Разширяващи методи, делегати, ламбда функции и LINQ; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2013; ; Съдържание:; - Разширителни методи; - Анонимни типове; - Делегати; - Ламбда изрази; - LINQ заявки; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 8 - LinkedOut (Niki™)

Задача 8 - LinkedOut (Niki™)

Решение: Задача 8 - LinkedOut; Алго академия, февруари 2013 - http://academy.telerik.com/algoacademy/graphs-fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 февруари 2013; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 7 - Максимален път (Niki™)

Задача 7 - Максимален път (Niki™)

Решение: Задача 7 - Максимален път; Алго академия, февруари 2013 - http://academy.telerik.com/algoacademy/graphs-fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 февруари 2013; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 5 - Риск печели, риск губи (Niki™)

Задача 5 - Риск печели, риск губи (Niki™)

Решение: Задача 5 - Риск печели, риск губи; Алго академия, февруари 2013 - http://academy.telerik.com/algoacademy/graphs-fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 февруари 2013; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 4 - Заплати (Niki™)

Задача 4 - Заплати (Niki™)

Решение: Задача 4 - Заплати; Алго академия, февруари 2013 - http://academy.telerik.com/algoacademy/graphs-fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 февруари 2013; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Най-популярния приятел (Niki™)

Задача 3 - Най-популярния приятел (Niki™)

Решение: Задача 3 - Най-популярния приятел; Алго академия, февруари 2013 - http://academy.telerik.com/algoacademy/graphs-fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 февруари 2013; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дефиниране на класове - част II (Niki™)

Дефиниране на класове - част II (Niki™)

Лекция: Дефиниране на класове - част II; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 февруари 2013; ; Съдържание:; - Статични членове; - Структури в C#; - Generics; - Namespaces; - Индексатори; - Оператори; - Атрибути; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дефиниране на класове - част I (Niki™)

Дефиниране на класове - част I (Niki™)

Лекция: Дефиниране на класове - част I; Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 февруари 2013; ; Съдържание:; - Дефиниране на опростени класове; - Полета; - Модификатори за достъп; - Ползване на класове и обекти; - Конструктори; - Методи; - Свойства (properties); - Запазване на състоянието на обектите; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.