JavaScript Масиви (Niki™)

JavaScript Масиви (Niki™)

Лекция: JavaScript Масиви; Курс: JavaScript Част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-07; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript Цикли (Niki™)

JavaScript Цикли (Niki™)

Лекция: JavaScript Цикли; Курс: JavaScript Част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 2014-05-07; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Втори ИТ тест (Niki™)

Втори ИТ тест (Niki™)

Лекция: Втори ИТ тест; Курс: "Училищна академия на Телерик" - май 2014 г.; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2014 г.; ; Научете повече за „Училищната академия на Телерик": http://academy.telerik.com/school-academy/about; ; Уебсайт на „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на „Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в JavaScript (Niki™)

Въведение в JavaScript (Niki™)

Лекция: Въведение в JavaScript; Курс: JavaScript основи; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/173; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 април 2014 г.; ; Разгледайте и останалите обучения от направлението „Уеб дизайн и UI технологии" в „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/about; ; Уебсайт на „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на „Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript инструменти (Niki™)

JavaScript инструменти (Niki™)

Лекция: JavaScript инструменти; Курс: JavaScript основи; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 април 2014 г.; ; Разгледайте и останалите обучения от направлението „Уеб дизайн и UI технологии" в „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/about; ; Уебсайт на „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на „Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript - Course Introduction

JavaScript - Course Introduction

Лекция: JavaScript - въведение в курса; Курс: JavaScript основи; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/173; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 април 2014г.; ; Разгледайте и останалите обучения от направлението „Уеб дизайн и UI технологии" в „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/about ; ; Уебсайт на „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на „Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Node.js Express (Niki™)

Node.js Express (Niki™)

Лекция: Node.js Express; Курс: End-to-End JavaScript Applications - "Училищна академия на Телерик"; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/171; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 април 2014 г.; ; Научете повече за "Училищната академия на Телерик" тук: http://academy.telerik.com/school-academy/about; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 5 - Съобщение (Niki™)

Задача 5 - Съобщение (Niki™)

Лекция: Задача 5 - Съобщение; Курс: Алго академия - Подготовка за НОИ; http://academy.telerik.com/algoacademy/season-2013-2014/preparation-for-noi; Лектор: Николай Костов; Дата: 11 април 2014 г.; ; Научете повече за „Алго академията на Телерик": http://academy.telerik.com/algoacademy/home; ; Уебсайт на „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на „Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Няма условие (Niki™)

Задача 2 - Няма условие (Niki™)

Лекция: Задача 2 - Без условие ; Курс: Алго академия - Подготовка за НОИ; http://academy.telerik.com/algoacademy/season-2013-2014/preparation-for-noi; Лектор: Николай Костов; Дата: 11 април 2014 г.; ; Научете повече за „Алго академията на Телерик": http://academy.telerik.com/algoacademy/home; ; Уебсайт на „Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на „Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

HTML Tables (Niki™)

HTML Tables (Niki™)

Лекция: HTML Tables; Курс: HTML; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2014-03-18; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

HTML Basics (Niki™)

HTML Basics (Niki™)

Лекция: HTML Basics; Курс: HTML; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2014-03-18; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Обща система от типове в .NET (CTS)

Обща система от типове в .NET (CTS)

Лекция: Обща система от типове в .NET (CTS); Курс: Обектно-ориентирано програмиране (ООП) - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/object-oriented-programming/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 18 февруари 2014; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.