Задача за изпит - Multiverse Communication

Задача за изпит - Multiverse Communication

Лекция: Задача за изпит - Multiverse Communication; Курс: C# - част 2 http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/151; Лектор: Николай Костов; Дата: 15-01-2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Mustache.js templates (Niki)

Mustache.js templates (Niki)

Лекция: Mustache.js templates; Курс: School Academy - November 2013; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-11-24; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Конзолна игра "Tron" (Niki)

Конзолна игра "Tron" (Niki)

Лекция: Конзолна игра "Tron"; Курс: C# Part 1; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-11-08; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript Introduction (Niki™)

JavaScript Introduction (Niki™)

Лекция: JavaScript Introduction; Курс: School Academy - October 2013; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-10-30; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Exam Evaluation Example

ASP.NET MVC Exam Evaluation Example

Лекция: ASP.NET MVC Exam Evaluation Example; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 октомври 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Sample Exam - Part 1

ASP.NET MVC Sample Exam - Part 1

Лекция: ASP.NET MVC Sample Exam - Part 1 ; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 4 октомври 2010 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Advanced ASP.NET MVC Topics (Niki™)

Advanced ASP.NET MVC Topics (Niki™)

Лекция: Advanced ASP.NET MVC Topics; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 3 октомври 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - работа с данни (Niki™)

ASP.NET MVC - работа с данни (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC - работа с данни; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - Scaffolding; - Model Binders; - Data Validation; - Working with Data Source; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Views and Areas (Niki™)

ASP.NET MVC Views and Areas (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC Views and Areas; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата:24 септември 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Controllers and Actions (Niki™)

ASP.NET MVC Controllers and Actions (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC Controllers and Actions; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - ASP.NET MVC Routing; - Controllers and Actions; - Razor Views; - Areas; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - въведение в курса (Niki™)

ASP.NET MVC - въведение в курса (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC - въведение в курса; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - Какво предстои в Академията; - Програма на курса по ASP.NET MVC; - Преподавателски екип; - Изпити и оценяване; - Ресурси за курса; - Шампиони от предишните курсове; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - въведение (Niki™)

ASP.NET MVC - въведение (Niki™)

Лекция: ASP.NET MVC - въведение; Курс: ASP.NET MVC http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/112; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 септември 2013 г.; ; Съдържание:; - MVC Pattern; - ASP.NET MVC; - Създаване на ASP.NET MVC проект; - NuGet Package Management; - Server Information with Glimpse; ; Вижте всички курсове от направлението "Софтуерни технологии" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/software-technologies/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.