Качествен програмен код - 19. Security Vulnerability Testing

Качествен програмен код - 19. Security Vulnerability Testing

High-quality code - Security Vulnerability Testing (Bulgarian, 2014) - тестване на сигурността на приложенията https://eee.bg - Security Vulnerability Testing ...

Качествен програмен код - 18. Mocking с Moq и JustMock

Качествен програмен код - 18. Mocking с Moq и JustMock

High-quality code - Mocking with Moq and JustMock (Bulgarian, 2015) https://eee.bg - Testable code - Fakes, Mocks, Stubs - Mocking - Moq - JustMock.

Побитови операции (eee.bg)

Побитови операции (eee.bg)

Откъс от курса "Математика за програмисти - част 1" в eee.bg https://eee.bg/Courses/math-for-developers-1.

Представяне на текст в компютрите (eee.bg)

Представяне на текст в компютрите (eee.bg)

Откъс от курса "Математика за програмисти - част 1" https://eee.bg/Courses/math-for-developers-1 - Как компютрите представят текста - ASCII - Unicode ...

Решаване на математически изрази със C#

Решаване на математически изрази със C#

Видео от 2019, в което създаваме програма, която да решава математически изрази със скоби и основни математически оператори. Видеото е част от ...

Качествен програмен код - 17. Quality Assurance (QA)

Качествен програмен код - 17. Quality Assurance (QA)

High-quality code - Quality Assurance (QA) (Bulgarian, 2015) https://eee.bg - What Is Software Quality? - Causes of Software Defects - What is Quality Assurance ...

Качествен програмен код - 16. Софтуерно инженерство

Качествен програмен код - 16. Софтуерно инженерство

High-quality code - Software Engineering Fundamentals (Bulgarian, 2014) https://eee.bg - Software engineering overview - Requirements - Design ...

Качествен програмен код - Инструменти за разработчици

Качествен програмен код - Инструменти за разработчици

High-quality code - Development Tools (Bulgarian, 2015) IDEs, Source Control Repositories, Automated Testing Tools, Bug Tracking, Code Analysis Tools, ...

Качествен програмен код - Дебъгване и оправяне на бъгове (Debugging)

Качествен програмен код - Дебъгване и оправяне на бъгове (Debugging)

High-quality code - Debugging and Building Rock-Solid Software (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Рефакториране и подобрение на качеството на кода

Качествен програмен код - Рефакториране и подобрение на качеството на кода

High-quality code - Code Refactoring and Improving the Quality of Existing Code (Bulgarian, 2015)

Качествен програмен код - Test-driven Development (TDD)

Качествен програмен код - Test-driven Development (TDD)

High-quality code - Test-driven Development (TDD) (Bulgarian, 2014)

Доказателство на Питагоровата теорема (eee.bg)

Доказателство на Питагоровата теорема (eee.bg)

Откъс от курса "Математика за програмисти - част 1" - https://eee.bg/Courses/math-for-developers-1.