Решение на задача Towns (СДА изпит 2014) (Ники)

Решение на задача Towns (СДА изпит 2014) (Ники)

Лекция: Решение на задача Towns (СДА изпит 2014); Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Greedy Workshop - Rabbits Problem (Ники)

Greedy Workshop - Rabbits Problem (Ники)

Лекция: Greedy Workshop - Rabbits Problem; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Greedy Workshop - Palindromize Problem (Ники)

Greedy Workshop - Palindromize Problem (Ники)

Лекция: Greedy Workshop - Palindromize Problem; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Динамично оптимиране (Ники)

Динамично оптимиране (Ники)

Лекция: Динамично оптимиране; Курс: Структури от данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 17 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в Microsoft Azure (Ники)

Въведение в Microsoft Azure (Ники)

Лекция: Въведение в Microsoft Azure; Курс: Уеб услуги и cloud технологии 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 ноември 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Линейни структури от данни (Ники)

Линейни структури от данни (Ники)

Лекция: Линейни структури от данни; Курс: Структури от данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Структури данни, алгоритми и сложност (Ники)

Структури данни, алгоритми и сложност (Ники)

Лекция: Структури данни, алгоритми и сложност; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса по структури данни и алгоритми (Ники)

Въведение в курса по структури данни и алгоритми (Ники)

Лекция: Въведение в курса по структури данни и алгоритми; Курс: Структури данни и алгоритми 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в уеб услугите и SOA

Въведение в уеб услугите и SOA

Лекция: Въведение в уеб услугите и SOA (Ники); Курс: Web Services and Cloud 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Web Services and Cloud - Въведение в курса (Ники)

Web Services and Cloud - Въведение в курса (Ники)

Лекция: Web Services and Cloud - Въведение в курса; Курс: Web Services and Cloud 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Представяне на Web трак в Telerik Academy

Представяне на Web трак в Telerik Academy

Лекция: Представяне на Web трак в Telerik Academy; Курс: Представяне на траковете; Лектор: Николай Костов и Ивайло Кенов; Дата: 26 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бързодействие в базите данни (Ники)

Бързодействие в базите данни (Ники)

Лекция: Бързодействие в базите данни; Курс: Бази данни 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 октомври 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.