IIS and Deploying ASP.NET Applications

IIS and Deploying ASP.NET Applications

Лекция: IIS and Deploying ASP.NET Applications; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Кеширане на данни с ASP.NET

Кеширане на данни с ASP.NET

Лекция: Кеширане на данни с ASP.NET; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 1

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 1

Лекция: ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 1; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Уеб сигурност в ASP.NET

Уеб сигурност в ASP.NET

Лекция: Уеб сигурност в ASP.NET; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC AJAX

ASP.NET MVC AJAX

Лекция: ASP.NET MVC AJAX; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса "ASP.NET MVC"

Въведение в курса "ASP.NET MVC"

Лекция: Въведение в курса "ASP.NET MVC"; Курс: Уеб приложения с ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 3 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# 6 - Какво ново?

C# 6 - Какво ново?

Лекция: C# 6 - Какво ново?; Курс: Семинар за C# 6 и Roslyn; Лектор: Николай Костов; Дата: 25 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Статични техники

Статични техники

Лекция: Статични техники; http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Снежина Лазарова и Ася Георгиева; Дата: 21 октомври 2014 г.; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Създаване на Тетрис (Демо на живо)

Създаване на Тетрис (Демо на живо)

Лекция: Създаване на Тетрис (Демо на живо); Курс: Училищна академия 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 16 октомври 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Техники за тестване - Демо

Техники за тестване - Демо

Лекция: Техники за тестване - Демо; Курс: Осигуряване качеството на софтуера - http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Йоана Иванова и Михаил Първанов; Дата: 15.10.2014 г. ; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Техники за тестване

Техники за тестване

Лекция: Техники за тестване (Test Design Techniques); Курс: Осигуряване качеството на софтуера - http://academy.telerik.com/student-courses/quality-assurance/qa-and-test-automation-course/about; Лектор: Йоана Иванова и Михаил Първанов; Дата: 15.10.2014 г. ; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в "Училищната академия на Телерик"

Въведение в "Училищната академия на Телерик"

Лекция: Въведение в "Училищната академия на Телерик"; Курс: Програмиране със C# върху .NET платформата; http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/195; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 октомври 2014 г.; ; Научете повече за "Училищната академия на Телерик" тук: http://academy.telerik.com/school-academy/about; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.