Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Решение на задача 2 - Bunny Factory (Ники)

Лекция: Решение на задача 2 - Bunny Factory; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Решение на задача 1 - TRES4 Numbers (Ники)

Решение на задача 1 - TRES4 Numbers (Ники)

Лекция: Решение на задача 1 - TRES4 Numbers; Курс: C# - част 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 26 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Дървета

Задача 3 - Дървета

Лекция:; Курс: Алго академия - февруари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Подредици

Задача 2 - Подредици

Лекция:; Курс: Алго академия - февруари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 февруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бройни системи (Ники)

Бройни системи (Ники)

Лекция: Бройни системи; Курс: C# 2; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 феввруари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 5 - Neuron Mapping

Изпит 23 юни 2013 - Задача 5 - Neuron Mapping

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 5 - Neuron Mapping; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 4 - Fire in the Matrix

Изпит 23 юни 2013 - Задача 4 - Fire in the Matrix

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 4 - Fire in the Matrix; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 3 - Bulls and Cows (Ники)

Изпит 23 юни 2013 - Задача 3 - Bulls and Cows (Ники)

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 3 - Bulls and Cows; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 2 - Drunken Numbers (Ники)

Изпит 23 юни 2013 - Задача 2 - Drunken Numbers (Ники)

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 2 - Drunken Numbers; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine (Ники)

Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine (Ники)

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Алго академия - Задача 3 - Градове

Алго академия - Задача 3 - Градове

Лекция: Задача 3 - Градове; Курс: Алго Академия - януари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

HTTP, AJAX и jQuery

HTTP, AJAX и jQuery

Лекция: HTTP, AJAX и jQuery; Курс: Училищна академия - януари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.