Изпит 23 юни 2013 - Задача 3 - Bulls and Cows (Ники)

Изпит 23 юни 2013 - Задача 3 - Bulls and Cows (Ники)

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 3 - Bulls and Cows; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 2 - Drunken Numbers (Ники)

Изпит 23 юни 2013 - Задача 2 - Drunken Numbers (Ники)

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 2 - Drunken Numbers; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine (Ники)

Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine (Ники)

Лекция: Изпит 23 юни 2013 - Задача 1 - Coffee Vending Machine; Курс: C# част 1; Лектор: Николай Костов; Дата: 29 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Алго академия - Задача 3 - Градове

Алго академия - Задача 3 - Градове

Лекция: Задача 3 - Градове; Курс: Алго Академия - януари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

HTTP, AJAX и jQuery

HTTP, AJAX и jQuery

Лекция: HTTP, AJAX и jQuery; Курс: Училищна академия - януари 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 януари 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 9 - Сортиране

Задача 9 - Сортиране

Лекция: Задача 9 - Сортиране; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Корен

Задача 3 - Корен

Лекция: Задача 3 - Корен; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Листа

Задача 2 - Листа

Лекция: Задача 2 - Листа; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Компоненти

Задача 1 - Компоненти

Лекция: Задача 1 - Компоненти; Курс: Алго Академия - ноември 2014; Лектор: Николай Костов; Дата: 27 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET 5 (vNext)

ASP.NET 5 (vNext)

Лекция: ASP.NET 5 (vNext); Курс: Visual Studio 2015 and ASP.NET 5; http://academy.telerik.com/seminars/software-engineering/visual-studio-2015-and-asp-net-5; Лектор: Николай Костов (http://nikolay.it); Дата: 22 ноември 2014; ; Уебсайт на "Академията на Телерик": http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на "Академията на Телерик" във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics)

ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics)

Лекция: ASP.NET MVC - теми за напреднали (Advanced Topics); Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2

ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2

Лекция: ASP.NET MVC Workshop Forum System Part 2; Курс: ASP.NET MVC; Лектор: Николай Костов; Дата: 11 ноември 2014; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.