Advanced Data Structures (2013) (Bulgarian)

Advanced Data Structures (2013) (Bulgarian)

Overview of some of the advanced data structures in C#. The video is recorded in 2013 in Bulgarian. * Standard .NET Data Structures * Special .NET Collections ...

Dictionaries, Hash Tables and Sets (2013) (Bulgarian)

Dictionaries, Hash Tables and Sets (2013) (Bulgarian)

Overview of dictionaries, hash tables and sets data structures. The video is recorded in 2013 in Bulgarian. * Dictionaries * Hash Tables * Hashing * Collisions ...

Trees and Tree Traversal Algorithms (2013) (Bulgarian)

Trees and Tree Traversal Algorithms (2013) (Bulgarian)

Overview of trees and tree traversal algorithms. The video is recorded in 2013 in Bulgarian. * Tree-like Data Structures * Trees and Related Terminology ...

Linear Data Structures (2015) (Bulgarian)

Linear Data Structures (2015) (Bulgarian)

Overview of linear data structures such as lists, stacks and queues. The video is recorded in 2015 in Bulgarian.

Entity Framework Performance (Bulgarian) (2014)

Entity Framework Performance (Bulgarian) (2014)

A lecture of mine (Nikolay Kostov) delivered on 29 August 2014 about Entity Framework Performance including SQL profilers, N+1 query problem, incorrect use ...

Introduction to Data Structures, Algorithms and Complexity (2015) (Bulgarian)

Introduction to Data Structures, Algorithms and Complexity (2015) (Bulgarian)

Overview of data structures and basic algorithms, computational complexity and asymptotic notation. Video recorded in 2015 in Bulgarian. Въведение в ...

SQL Server Database Performance (Bulgarian) (2015)

SQL Server Database Performance (Bulgarian) (2015)

A lecture of mine (Nikolay Kostov) delivered on 14 October 2015 about Database Performance in SQL Server.

IT Talks #5: SoftUni Podcast with Nikolay Kostov

IT Talks #5: SoftUni Podcast with Nikolay Kostov

Гост: Николай Костов Хост: Стоян Шопов Научете повече за софтуерния университет: http://softuni.bg. Следете за...

Как успешно да преминем интервю за работа в IT сектора (2012)

Как успешно да преминем интервю за работа в IT сектора (2012)

Видеото е заснето 2012 година. Най-голямата спънка за всеки човек, който си търси работа, е именно интервюто за работа. Всеки успява да намери ...

Internet Explained

Internet Explained

Тема: Internet Explained Курс: Programming Fundamentals Трейнър: Николай Костов Научете повече за софтуерния университет:...

C# Tips and Tricks

C# Tips and Tricks

Тема: C# Tips and Tricks Курс: C# Masterclass Трейнър: Николай Костов Научете повече за софтуерния университет: https://softuni.bg....

HTTP

HTTP

Тема: HTTP Курс: C# Web Basics Трейнър: Николай Костов Научете повече за софтуерния университет: https://softuni.bg. Следет...