Новостите в C# 6.0 и 7.0

Новостите в C# 6.0 и 7.0

Тема: Новостите в C# 6.0 и 7.0 Лектор: Николай Костов (http://nikolay.it) Демо: https://github.com/NikolayIT/CSharp-6-New-Features C# 6.0 Roslyn – The .

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 5. Search in Bits (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 5. Search in Bits (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 5. Search in Bits; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 4. Persian rugs (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 4. Persian rugs (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 4. Persian rugs; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 3. ConsoleApplication1 (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 3. ConsoleApplication1 (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 3. ConsoleApplication1; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 2. Decoding (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 2. Decoding (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 2. Decoding; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 1. Three Numbers (Ники)

Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 1. Three Numbers (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по C# 1 - Задача 1. Three Numbers; Курс: C# Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# работа с конзолата (Ники)

C# работа с конзолата (Ники)

Лекция: C# работа с конзолата; Курс: C# Fundamentals 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 12 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# Условни Оператори (Ники)

C# Условни Оператори (Ники)

Лекция: C# Условни Оператори; Курс: C# Fundamentals 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# Цикли (Ники)

C# Цикли (Ники)

Лекция: C# Цикли; Курс: C# Fundamentals 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 19 април 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за изпит по ASP.NET MVC (Ники)

Подготовка за изпит по ASP.NET MVC (Ники)

Лекция: Подготовка за изпит по ASP.NET MVC; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

ASP.NET MVC Архитектура (Ники)

ASP.NET MVC Архитектура (Ники)

Лекция: ASP.NET MVC Архитектура; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Deployment в IIS и Azure (Ники)

Deployment в IIS и Azure (Ники)

Лекция: Deployment в IIS и Azure; Курс: ASP.NET MVC 2016; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 февруари 2016; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.