Правилно използване на код структури, условни оператори и цикли (Ники)

Правилно използване на код структури, условни оператори и цикли (Ники)

Лекция: Правилно използване на код структури, условни оператори и цикли; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Правилно използване на променливи, данни, изрази и константи (Ники)

Правилно използване на променливи, данни, изрази и константи (Ники)

Лекция: Правилно използване на променливи, данни, изрази и константи; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 1 юли 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Коментари и документация в кода (Ники)

Коментари и документация в кода (Ники)

Лекция: Коментари и документация в кода; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 юни 2015; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Именуване на елементите в кода (Ники)

Именуване на елементите в кода (Ники)

Лекция: Именуване на елементите в кода; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Училищна Академия - обсъждане на финалния IT тест

Училищна Академия - обсъждане на финалния IT тест

Лекция: Училищна Академия - обсъждане на финалния IT тест; Курс: Училищна Академия - финално състезание; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Форматиране на кода (Ники)

Форматиране на кода (Ники)

Лекция: Форматиране на код; Курс: Качествен програмен код; Лектор: Николай Костов; Дата: 17 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в курса "Качествен програмен код" (Ники)

Въведение в курса "Качествен програмен код" (Ники)

Лекция: Въведение в курса "Качествен програмен код"; Курс: Качествен програмен код 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 17 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 4 - Bonus - JavaScript exam 2014 (Ники)

Задача 4 - Bonus - JavaScript exam 2014 (Ники)

Лекция: Задача 4 - Bonus - JavaScript exam 2014 (Ники); Курс: JavaScript основи 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 2 - Horsy - JavaScript exam 2014 (Ники)

Задача 2 - Horsy - JavaScript exam 2014 (Ники)

Лекция: Задача 2 - Horsy - JavaScript exam 2014 (Ники); Курс: JavaScript основи 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Cakes - JavaScript exam 2014 (Ники)

Задача 1 - Cakes - JavaScript exam 2014 (Ники)

Лекция: Задача 1 - Cakes - JavaScript exam 2014 (Ники); Курс: JavaScript основи 2015; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 юни 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Оператори и изрази в JavaScript (Ники)

Оператори и изрази в JavaScript (Ники)

Лекция: Оператори и изрази в JavaScript; Курс: JavaScript Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 май 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Типове данни и променливи в JavaScript (Ники)

Типове данни и променливи в JavaScript (Ники)

Лекция: Типове данни и променливи в JavaScript; Курс: JavaScript Fundamentals; Лектор: Николай Костов; Дата: 21 май 2015; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.