Речници, хеш-таблици и множества (Niki™) 4 юни 2013

Речници, хеш-таблици и множества (Niki™) 4 юни 2013

Лекция: Речници, хеш-таблици и множества; Курс: Структури от данни и алгоритмиhttp://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 4 юни 2013 г.; ; Съдържание:; - Речници; - Hash tables; - Речници TKey, TValue Class; - Множества: HashSte T и SortedSet T ; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дървета - решение на част от домашното (Niki™)

Дървета - решение на част от домашното (Niki™)

Лекция: Дървета и обхождане (DFS и BFS); Курс: Структури от данни и алгоритми ; http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Дървета и обхождане (Niki™)

Дървета и обхождане (Niki™)

Лекция: Дървета и обхождане; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 30 май 2013 г.; ; Съдържание:; - Tree-like data structures; - Дървета и свързана терминология; - Имплементиране на дървета; - Обхождане на дървета - DFS и BFS дървета; - Balanced search trees - balanced trees in .NET; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Линейни структури данни (Niki™)

Линейни структури данни (Niki™)

Лекция: Линейни структури от данни; Курс: Структури от данни и алгоритми http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2013 г.; ; Съдържание:; - Списъци - static and linked implementation; List T and LinkedList T; - Stacks - static and linked implementation; The Stack T Class; - Queues - Circular and Linked Implementation; The Queue T Class; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в структури от данни (Niki™)

Въведение в структури от данни (Niki™)

Лекция: Въведение в структури от данни и алгоритми; Курс: Структури от данни и алгоритми; http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2013 г.; ; Съдържание:; - Преглед на структурите от данни - линейни структури, дървета, хаштаблици, други; - Преглед на алгоритмите - сортиране и търсене, комбинаторика, динамично програмиране, графи и други; - Сложност на алгоритмите - time and memory complexity; mean, average and worst case; asymptotic notation 0 (g); ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Структури от данни и алгоритми - откриване на курса  (Niki™)

Структури от данни и алгоритми - откриване на курса (Niki™)

Лекция: Откриване на курса "Структури от данни и алгоритми"; Курс: Структури от данни и алгоритми; http://academy.telerik.com/student-courses/programming/data-structures-algorithms/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 28 май 2013 г.; ; Съдържание:; - Какво следва в Академията; - Програма на курса "Структури от данни и алгоритми"; - Трейнърският екип; - Изпити и оценяване ; - Препоръчителни книги; - Ресурси за курса; - Шампиони от куросвете по качествен програмен код и JavaScript - част 2 ; ; Вижте всички курсове от направлението "Програмиране" в Академията на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1) (Niki™)

Лекция: Примерно оценяване на изпит по КПК (вариант 1); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 20 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Основи на софтуерното инженерство (Niki™)

Основи на софтуерното инженерство (Niki™)

Лекция: Основи на софтуерното инженерство; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 май 2013 г. ; ; Съдържание:; - Преглед на софтуерното инженерство; Изисквания; Дизайн; Конструкция; Тестване; Управление на проекти; - Преглед на методологиите за разработка; Waterfall Development Process; Heavyweight methodologies; Agile methodologies, SCRUM и XP; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Architectural Patterns (Niki™)

Architectural Patterns (Niki™)

Лекция: Architectural Patterns; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Behavioral Design Patterns (Niki™)

Behavioral Design Patterns (Niki™)

Лекция: Behavioral Design Patterns; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Structural Design Patterns - Part 2 (Niki™)

Structural Design Patterns - Part 2 (Niki™)

Лекция: Structural Design Patterns - Part 2; Курс: High-Quality Code; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-05-09; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Structural Design Patterns - Part 1 (Niki™)

Structural Design Patterns - Part 1 (Niki™)

Лекция: Шаблони за дизайн (design patterns); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 7 май 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.