Програмиране със C# - 24. История на Windows и Windows-базираните приложения (2015)

Програмиране със C# - 24. История на Windows и Windows-базираните приложения (2015)

Bulgarian lecture of mine about the history of Windows and Windows-based applications, recorded in 2015. https://eee.bg Topics ...

Програмиране със C# - 21. Entity Framework Code First (2014)

Програмиране със C# - 21. Entity Framework Code First (2014)

Bulgarian lecture of mine about the code first approach in Entity Framework, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 19. Въведение в Entity Framework (2014)

Програмиране със C# - 19. Въведение в Entity Framework (2014)

Bulgarian lecture of mine with an introduction to the Entity Framework ORM, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 18. Въведение в езика SQL (2014)

Програмиране със C# - 18. Въведение в езика SQL (2014)

Bulgarian lecture of mine with an introduction to the SQL language, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * SQL and ...

Програмиране със C# - 17. Въведение в SQL Server (2014)

Програмиране със C# - 17. Въведение в SQL Server (2014)

Bulgarian lecture of mine with an introduction to SQL Server, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * SQL Server ...

Програмиране със C# - 16. Системи за бази данни (2014)

Програмиране със C# - 16. Системи за бази данни (2014)

Bulgarian lecture of mine with a brief summary of the database systems, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 15. Win32 и COM Interop (2014)

Програмиране със C# - 15. Win32 и COM Interop (2014)

Bulgarian lecture of mine about using Win32 and COM Interoperability in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Програмиране със C# - 14. Класове и обекти (2014)

Програмиране със C# - 14. Класове и обекти (2014)

Bulgarian lecture of mine about classes and objects in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Classes provide the ...

Програмиране със C# - 13. Сериализация (2014)

Програмиране със C# - 13. Сериализация (2014)

Bulgarian lecture of mine about serialization and deserialization in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Връчване на наградите „Питагор“ за принос в науката 2022

Връчване на наградите „Питагор“ за принос в науката 2022

Връчване на наградите „Питагор“ за принос в науката 2022.

Програмиране със C# - 12. Символни низове и обработка на текст (2014)

Програмиране със C# - 12. Символни низове и обработка на текст (2014)

Bulgarian lecture of mine about strings and text processing in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What is String ...

Програмиране със C# - 11. Работа с текстови файлове (2014)

Програмиране със C# - 11. Работа с текстови файлове (2014)

Bulgarian lecture of mine about text files and streams in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What is Stream?