Програмиране със C# - 14. Класове и обекти (2014)

Програмиране със C# - 14. Класове и обекти (2014)

Bulgarian lecture of mine about classes and objects in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Classes provide the ...

Програмиране със C# - 13. Сериализация (2014)

Програмиране със C# - 13. Сериализация (2014)

Bulgarian lecture of mine about serialization and deserialization in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: ...

Връчване на наградите „Питагор“ за принос в науката 2022

Връчване на наградите „Питагор“ за принос в науката 2022

Връчване на наградите „Питагор“ за принос в науката 2022.

Програмиране със C# - 12. Символни низове и обработка на текст (2014)

Програмиране със C# - 12. Символни низове и обработка на текст (2014)

Bulgarian lecture of mine about strings and text processing in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What is String ...

Програмиране със C# - 11. Работа с текстови файлове (2014)

Програмиране със C# - 11. Работа с текстови файлове (2014)

Bulgarian lecture of mine about text files and streams in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What is Stream?

Програмиране със C# - 10. Работа с изключения (2014)

Програмиране със C# - 10. Работа с изключения (2014)

Bulgarian lecture of mine about exceptions and exception handling in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What ...

Програмиране със C# - 09. Методи (2014)

Програмиране със C# - 09. Методи (2014)

Bulgarian lecture of mine about method in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Using Methods * What is a ...

Програмиране със C# - 08. Многомерни масиви (2014)

Програмиране със C# - 08. Многомерни масиви (2014)

Bulgarian lecture of mine about multidimensional arrays in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Matrices and ...

Програмиране със C# - 07. Масиви и списъци (2014)

Програмиране със C# - 07. Масиви и списъци (2014)

Bulgarian lecture of mine about arrays and lists in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Declaring and Creating ...

Програмиране със C# - 06. Цикли (2014)

Програмиране със C# - 06. Цикли (2014)

Bulgarian lecture of mine about loops in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What is a Loop? * Loops in C# ...

Програмиране със C# - 05. Условни оператори (2014)

Програмиране със C# - 05. Условни оператори (2014)

Bulgarian lecture of mine about conditional statements in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Comparison and ...

Качествен програмен код - 20. Подготовка за изпит

Качествен програмен код - 20. Подготовка за изпит

High-quality code - Exam preparation (Bulgarian, 2015) - подготовка за изпит - тема "Computers" https://eee.bg.