Програмиране със C# - 10. Работа с изключения (2014)

Програмиране със C# - 10. Работа с изключения (2014)

Bulgarian lecture of mine about exceptions and exception handling in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What ...

Програмиране със C# - 09. Методи (2014)

Програмиране със C# - 09. Методи (2014)

Bulgarian lecture of mine about method in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Using Methods * What is a ...

Програмиране със C# - 08. Многомерни масиви (2014)

Програмиране със C# - 08. Многомерни масиви (2014)

Bulgarian lecture of mine about multidimensional arrays in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Matrices and ...

Програмиране със C# - 07. Масиви и списъци (2014)

Програмиране със C# - 07. Масиви и списъци (2014)

Bulgarian lecture of mine about arrays and lists in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Declaring and Creating ...

Програмиране със C# - 06. Цикли (2014)

Програмиране със C# - 06. Цикли (2014)

Bulgarian lecture of mine about loops in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * What is a Loop? * Loops in C# ...

Програмиране със C# - 05. Условни оператори (2014)

Програмиране със C# - 05. Условни оператори (2014)

Bulgarian lecture of mine about conditional statements in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Comparison and ...

Качествен програмен код - 20. Подготовка за изпит

Качествен програмен код - 20. Подготовка за изпит

High-quality code - Exam preparation (Bulgarian, 2015) - подготовка за изпит - тема "Computers" https://eee.bg.

Програмиране със C# - 04. Работа с конзолата (2014)

Програмиране със C# - 04. Работа с конзолата (2014)

Bulgarian lecture of mine about working with the console in C#, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Printing to the ...

Програмиране със C# - 03. Оператори и изрази (2014)

Програмиране със C# - 03. Оператори и изрази (2014)

Bulgarian lecture of mine about C# operators and expressions, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Operators in C# ...

Програмиране със C# - 02. Типове данни (2014)

Програмиране със C# - 02. Типове данни (2014)

Bulgarian lecture of mine about introduction to C# data types, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: * Primitive Data ...

Програмиране със C# - 01. Въведение в .NET Framework (2014)

Програмиране със C# - 01. Въведение в .NET Framework (2014)

Bulgarian lecture of mine about introduction to .NET Framework and Visual Studio, recorded in 2014. https://eee.bg Topics covered: - What is Computer ...

Защо C# е перфектният първи език за програмиране?

Защо C# е перфектният първи език за програмиране?

25 reasons why C# is the perfect first programming language (in Bulgarian) 25 причини защо C# е перфектният първи език за програмиране https://eee.bg/ ...