Условни конструкции (Niki™)

Условни конструкции (Niki™)

Лекция: Условни конструкции; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/about; Лектор: Николай Костов; 29 октомври 2012; ; Съдържание:; - Оператори за сравнение и логически оператори; - if конструкцията; - if-else конструкцията; - Вложение if конструкции; - Switch-case конструкцията; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy

Алго академия - октомври 2012 - награждаване

Алго академия - октомври 2012 - награждаване

Награждаване на Алго академия, октомври 2012; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай костов; 28 октомври 2012; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Делители (Niki™)

Задача 3 - Делители (Niki™)

Решение: Задача 3 - Делители; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 28 октомври 2012; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за интервю за работа в ИТ

Подготовка за интервю за работа в ИТ

Лекция: Подготовка за интервю за работа в ИТ индустрията; Безплатен семинар Работа в ИТ индустрията - http://academy.telerik.com/seminars/it-job-interview; Лектор: Николай Костов; 6 октомври 2012; ; Съдържание:; - Какво е интервюто за работа; - Подготовка за интервю; - Типични въпроси и отговори на интервю за софтуерни инженери; - Класически въпроси; - Технически въпроси; - Не-технически въпроси / въпроси свързани с личностни качества; - Въпроси, които ние да зададем; - Типични грешки и избягването им; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy

Задача 2 - Цветни зайци (Niki™)

Задача 2 - Цветни зайци (Niki™)

Решение: Задача 2 - Цветни зайци; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 28 октомври 2012; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Двоични пароли (Niki™)

Задача 1 - Двоични пароли (Niki™)

Решение: Задача 1 - Двоични пароли; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 28 октомври 2012; ; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Комбинаторика (Niki™)

Комбинаторика (Niki™)

Лекция: Комбинаторика; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 27 октомври 2012; ; Съдържание:; - Дефиниции в комбинаториката; - Пермутации; - Комбинации; - Триъгълник на Паскал; - Двоични вектори; - Ресурси; - Тестови въпроси / въпроси за проверка на знанията; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Алго академия 2012-2013 - откриване

Алго академия 2012-2013 - откриване

Откриване на Алго академия 2012-2013; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 27 октомври 2012; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

JavaScript библиотеки (jQuery, jQuery UI, KendoUI)

JavaScript библиотеки (jQuery, jQuery UI, KendoUI)

Лекция: jQuery и UI библиотеки; Училищна Академия, октомври 2012 - ; Лектор: Николай Костов; 19 октомври 2012; ; Съдържание:; - Какво е jQuery; - Основи на jQuery; - Селектори; - DOM манипулация; - Events и Chaining; - AJAX; - jQuery AJAX методи; - Изпълняване на AJAX заявки; - KendoUI; - jQueryUI; ; Вижте всички уроци от срещите на Училищната академия на Телерик: http://academy.telerik.com/school-academy/meetings или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. ; ; Следете срещите на Училищната академия на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikSchoolAcademy.; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Въведение в програмирането (Niki™)

Въведение в програмирането (Niki™)

Лекция: Въведение в програмирането; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/about; Лектор: Николай Костов; 24 октомври 2012; ; ; Съдържание:; - Какво е програмиране?; - Нашата първа C# програма; - Какво е .NET Framework?; - Работа с Visual Studio; - Писане, компилиране и изпълнение на C# програми; - Работа с .NET документацията - MSDN Library; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming/; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy

C# програмиране - част I - откриване (Niki™)

C# програмиране - част I - откриване (Niki™)

Лекция: C# програмиране - част I - откриване (2 поток); Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/about; Лектор: Николай Костов; 24 октомври 2012; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming/; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy

Оператори и изрази (Niki™)

Оператори и изрази (Niki™)

Лекция: Оператори и изрази; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/about; Лектор: Николай Костов; 25 октомври 2012; ; Съдържание:; - Оператори и приоритет на операциите; - Аритметични оператори; - Логически оператори; - Побитови оператори; - Оператори за сравнение; - Оператори за присвояване; - Други оператори; - Имплицитно и експлицитно конвертиране на типове; - Изрази; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming/; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy