Вход и изход от конзолата (Niki™)

Вход и изход от конзолата (Niki™)

Лекция: Вход и изход от конзолата; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 14 ноември 2012; ; Съдържание:; - Печатане във конзолата; - Извеждана на низове и числа; - Четене от конзолата; - Четене на символи; - Четене на Низове; - Преобразуване на низове в числови типове; - Четене на числови типове; - Примери; ; Вижте всички безплатни уроци от курсовете в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

HTML таблици и форми(Asya&Niki™)

HTML таблици и форми(Asya&Niki™)

Лекция: HTML таблици и форми; Безплатен курс "HTML основи" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/html-fundamentals/about; Лектор: Николай Костов и Ася Георгиева; 9 ноември 2012; ; Съдържание:; - HTML таблици; - Прости таблици; - Пълни HTML5 таблици; - Клетки за данни и заглавни клетки; - Вложени таблици; - Сложни таблици; - Ширина на клетките; - Разстояние и padding между клетките; - Colspan и Rowspan; - HTML форми; - Форми и Fieldsets; - Текстови полета; - Бутони; - Checkboxes и радио бутони; - Полета за избор; - Скрити полета; - Sliders и Spinboxes; - Полета за валидация; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Вижте всички курсове от направление "Уеб дизайн и UI технологии" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/web-design-and-ui/about; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Цикли (Niki™)

Цикли (Niki™)

Лекция: Цикли; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1; Лектор: Николай Костов; Дата: 5 ноември 2012; ; Съдържание:; - Какво е цикъл; - Цикли в C#; - while цикли; - do ... while цикли; - for цикли; - foreach цикли; - Специални оператори в цикли; - break, continue, goto; - Вложени цикли; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Типове данни и променливи (Niki™)

Типове данни и променливи (Niki™)

Лекция: Типове данни и променливи; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/; Лектор: Николай Костов; Дата: 31 октомври 2012 г.; ; Съдържание:; - Примитивни типове данни; - Целочислени променливи; - Типове с плаваща точка; - Булев тип; - Символен тип; - Низове; - Обекти; - Идентификатори; - Деклариране на променливи и присвояване на стойности; - Литерали; - Nullable типове; ; Вижте всички уроци от направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming/about/.; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Вход и изход от конзолата (Niki™)

Вход и изход от конзолата (Niki™)

Лекция: Вход и изход от конзолата; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1; Лектор: Николай Костов; 22 октомври 2012; ; Съдържание:; - Печатане на конзолата; - Печатане на низове и числа; - Четене от конзолата; - Четене на символи; - Четене на низове; - Преобразуване на низове към числови типове; - Четене на числови типове; - Примери; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy

Условни конструкции (Niki™)

Условни конструкции (Niki™)

Лекция: Условни конструкции; Безплатен курс "C# програмиране - част I" @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-1/about; Лектор: Николай Костов; 29 октомври 2012; ; Съдържание:; - Оператори за сравнение и логически оператори; - if конструкцията; - if-else конструкцията; - Вложение if конструкции; - Switch-case конструкцията; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy

Алго академия - октомври 2012 - награждаване

Алго академия - октомври 2012 - награждаване

Награждаване на Алго академия, октомври 2012; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай костов; 28 октомври 2012; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 3 - Делители (Niki™)

Задача 3 - Делители (Niki™)

Решение: Задача 3 - Делители; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 28 октомври 2012; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Подготовка за интервю за работа в ИТ

Подготовка за интервю за работа в ИТ

Лекция: Подготовка за интервю за работа в ИТ индустрията; Безплатен семинар Работа в ИТ индустрията - http://academy.telerik.com/seminars/it-job-interview; Лектор: Николай Костов; 6 октомври 2012; ; Съдържание:; - Какво е интервюто за работа; - Подготовка за интервю; - Типични въпроси и отговори на интервю за софтуерни инженери; - Класически въпроси; - Технически въпроси; - Не-технически въпроси / въпроси свързани с личностни качества; - Въпроси, които ние да зададем; - Типични грешки и избягването им; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy

Задача 2 - Цветни зайци (Niki™)

Задача 2 - Цветни зайци (Niki™)

Решение: Задача 2 - Цветни зайци; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 28 октомври 2012; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Задача 1 - Двоични пароли (Niki™)

Задача 1 - Двоични пароли (Niki™)

Решение: Задача 1 - Двоични пароли; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 28 октомври 2012; ; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Комбинаторика (Niki™)

Комбинаторика (Niki™)

Лекция: Комбинаторика; Алго академия, октомври 2012 - http://academy.telerik.com/algoacademy/training-27-28-Oct-2012-combinatorics; Лектор: Николай Костов; 27 октомври 2012; ; Съдържание:; - Дефиниции в комбинаториката; - Пермутации; - Комбинации; - Триъгълник на Паскал; - Двоични вектори; - Ресурси; - Тестови въпроси / въпроси за проверка на знанията; ; Вижте всички срещи на Алго академията на Телерик: http://academy.telerik.com/algoacademy; ; Следете срещите на Алго академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAlgoAcademy; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.