C# част 2 (2012) - Примерен изпит (Niki™)

C# част 2 (2012) - Примерен изпит (Niki™)

Лекция:Примерен изпит ; Курс:C# част 2 (2012); Лектор:Nikolay Kostov; Дата:2012-02-02; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Управление на изключенията (Niki™)

Управление на изключенията (Niki™)

Лекция: Управление на изключенията; Kурс: C# програмиране - част II - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-2/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 януари 2013; ; Съдържание:; - Какво са изключенията (exceptions)?; - Справяне (handling) с изключения; - Класът System.Exception; - Видове изключения и йерархия; - Повдигане/хвърляне (throwing) на изключения; - Добри практики; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Низове и обработка на текст (Niki™)

Низове и обработка на текст (Niki™)

Лекция: Низове и обработка на текст; Kурс: C# програмиране - част II - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-2/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 24 януари 2013; ; Съдържание:; - Какво е низът (string)?; - Създаване и ползване на низове; ... деклариране, създаване, четене и печатане; - Манипулация на низове; ... сравнени, конкатенация, търсене, извличане на поднизове, разбиване; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Работа с текстови файлове (Niki™)

Работа с текстови файлове (Niki™)

Лекция: Работа с текстови файлове; Kурс: C# програмиране - част II - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-2/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 януари 2013; ; Съдържание:; - Какво е поток; ... основи на потоците; - Четене от текстови файлове; ... класът StreamReader; - Писане в текстови файлове; ... класът StreamWriter; - Работа с I/O изключения; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Classes and Objects (Niki™)

Classes and Objects (Niki™)

Лекция: Classes and Objects; Курс: C# Part 2; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-01-17; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Бройни системи (Niki™)

Бройни системи (Niki™)

Лекция: Бройни системи; Курс: C# програмиране - част II - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-2/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 януари 2013 г.; ; Съдържание:; - Бройни системи; ... Двоични и десетични числа; ... Шестнадесетични числа; ... Конвертиране между бройни системи; - Представяне на числата в компютърните системи; ... Положителни и отрицателни цели числа; ... Числа с плаваща запетая; - Представяне на текст; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Методи (Niki™)

Методи (Niki™)

Лекция: Методи; Курс: C# програмиране - част II @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-2/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 януари 2013 г.; ; Съдържание:; - Използване на методи; ... Какво е метод? Защо да ползваме методи; ... Деклариране и създаване на методи; ... Викане на методи; - Методи с параметри; ... Подаване на параметри; ... Връщане на стойности; - Най-добри практики; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Knowledge sharing - Blogs (Niki™)

Knowledge sharing - Blogs (Niki™)

Лекция: Blogs; Курс: Knowledge sharing; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-01-15; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Матрици и многомерни масиви (Niki™)

Матрици и многомерни масиви (Niki™)

Лекция: Матрици и многомерни масиви; Курс: C# програмиране - част II @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-2/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 10 януари 2013 г.; ; Съдържание:; - Матрици и многомерни масиви; ... Деклариране; ... Употреба; - Назъбени масиви; ... Декрариране; ... Употреба; - Класът Array; ... Сортиране; ... Двоично търсене; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

C# програмиране - част II - откриване на курса

C# програмиране - част II - откриване на курса

Лекция: Откриване на курса C# програмиране - част II; Курс: C# програмиране - част II @ софтуерна академия на Телерик - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/csharp-programming-part-2/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 януари 2013 г.; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

CSharp Part 2 - Arrays (Niki™)

CSharp Part 2 - Arrays (Niki™)

Лекция:Arrays; Курс:CSharp Part 2; Лектор:Nikolay Kostov; Дата:2013-01-08; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

CSharp Part 2 Introduction 2013-01-08 (Niki™)

CSharp Part 2 Introduction 2013-01-08 (Niki™)

Лекция:CSharp Part 2 Introduction; Курс:CSharp Part 2; Лектор:Nikolay Kostov; Дата:2012-01-08; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.