Променливи, данни, изрази и константи (Niki™)

Променливи, данни, изрази и константи (Niki™)

Лекция: Променливи, данни, изрази и константи; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 април 2013; ; Съдържание:; - Принципи при инициализация; - Scope, Lifetime, Span; - Ползване на променливи; ... именуване; ... конвенции за именуване; ... стандартни представки (префикси); - Ползване на изрази; - Ползване на константи; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Конструкции за управление, условни конструкции и цикли (Niki™)

Конструкции за управление, условни конструкции и цикли (Niki™)

Лекция: Конструкции за управление, условни конструкции и цикли ; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 15 април 2013; ; Съдържание:; - Организиране на кода; - Ползване на условни клаузи; - Ползване на цикли; - Други конструкции за контрол на програмата; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Оптимизация на кода за бързодействие  (Niki™)

Оптимизация на кода за бързодействие (Niki™)

Лекция: Оптимизация на кода за бързодействие; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 април 2013; ; Съдържание:; - Computer Performance; - Code Tuning; - JustTrace; - C# оптимизации; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Защитно програмиране (Niki™)

Защитно програмиране (Niki™)

Лекция: Защитно програмиране; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 22 април 2013; ; Съдържание:; - Какво е защитно програмиране (defensive programming)? ; - Assertions и Debug.Assert(...); - Принципи в справянето с изключения (exception handling); - Стратегии за справяне с грешки; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Test-Driven Development (Niki™)

Test-Driven Development (Niki™)

Лекция: Test Driven Development; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Unit testing (компонентно тестване) (Niki™)

Unit testing (компонентно тестване) (Niki™)

Лекция: Unit testing (компонентно тестване); Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Съдържание:; - Какво е компонентното тестване; - Писане на код и тестване срещу Test Driven Development; - Unit testing Frameworks; ... Visual Studio Team Test; ... Nunit; ... Gallio; - Unit Testing - добри практики; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Custom Testing Framework (Niki™)

Custom Testing Framework (Niki™)

Лекция: Custom Testing Framework; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 23 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Advanced Web (Niki™)

Advanced Web (Niki™)

Лекция: Advanced Web; Курс: Slice and Dice; Лектор: Nikolay Kostov; Дата: 2013-04-10; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Коментиране и документиране на кода (Niki™)

Коментиране и документиране на кода (Niki™)

Лекция: Коментиране и документиране на кода; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 9 април 2013; ; Съдържание:; - Концепцията за самодокументиращ се код; - Неправилни/ненужни коментари; - Добър стил на програмиране; - Да коментираме или да не коментираме?; - Коментиране на ключови места; - Препоръки; - Inline документация в C#; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Какво е качествен програмен код? (Niki™)

Какво е качествен програмен код? (Niki™)

Лекция: Какво е качествен програмен код?; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 април 2013; ; Съдържание:; - Защо е важно качеството ?; - Вътрешно и външно качество на софтуера; - Какво е качествен програмен код?; - Конвенции за писане на код; - Управление на сложността; - Характеристики на качествения код; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Качествен програмен код - въведение в курса (Niki™)

Качествен програмен код - въведение в курса (Niki™)

Лекция: Качествен програмен код - въведение в курса; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 април 2013; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.

Правилно форматиране на кода (Niki™)

Правилно форматиране на кода (Niki™)

Лекция: Правилно форматиране на кода; Курс: Качествен програмен код - http://academy.telerik.com/student-courses/programming/high-quality-code/about; Лектор: Николай Костов; Дата: 8 април 2013; ; Съдържание:; - Защо е нужно форматирането?; - Форматиране на методи; - Форматиране на типове и класове; - Често срещани грешки; - Подравнявания; - Автоматизирани инструменти; ; Вижте всички курсове в направление "Програмиране" в софтуерната академия: http://academy.telerik.com/student-courses/programming; ; Уебсайт на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com; ; Следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: http://www.facebook.com/TelerikAcademy.