IT Тест (Част 2 Декември 2011)

IT Тест (Част 2 Декември 2011)

IT Тест (Част 2 Декември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Компютърни системи; - Софтуерни системи;; - Работа с компютърни системи и програми ; - Пренос на данни и бройни системи ; - Операционни системи ; - Софтуерно инженерство; ; - Компресиране на данни; ; - Текстообработка; ; - Компютърна графика; ; - Бази от данни; ; - Информационни системи; ; - Сигурност и защита на информацията; ; - Презентационни системи; ; - Мултимедия; ; - Компютърни мрежи; ; - Устройство на Интернет; ; - Електронна комуникация; ; - World Wide Web (WWW); ; - Уеб дизайн, HTML, CSS; ; - Скриптови езици и JavaScript; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; IT Test (Part 2 December 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Hardware questions; ; - Software Questions; ; - Working with Software; ; - Textprocessing questions;; - Computer Graphics; ; - Databases; ; - Security; ; - Protection; ; - Multimedia; ; - Networks; ; - Web Design.

IT Тест (Част 1 Декември 2011)

IT Тест (Част 1 Декември 2011)

IT Тест (Част 1 Декември 2011) - Училищна академия; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Лектор: Николай Костов; Година: 2011 г.; ; Съдържание:; - Компютърни системи; - Софтуерни системи;; - Работа с компютърни системи и програми ; - Пренос на данни и бройни системи ; - Операционни системи ; - Софтуерно инженерство; ; - Компресиране на данни; ; - Текстообработка; ; - Компютърна графика; ; - Бази от данни; ; - Информационни системи; ; - Сигурност и защита на информацията; ; - Презентационни системи; ; - Мултимедия; ; - Компютърни мрежи; ; - Устройство на Интернет; ; - Електронна комуникация; ; - World Wide Web (WWW); ; - Уеб дизайн, HTML, CSS; ; - Скриптови езици и JavaScript; ; Вижте всички видео уроци от Училищната Академия или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик ; във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy; ; IT Test (Part 1 December 2011)- School Academy; http://academy.telerik.com/school-academy/meetings; Lector: Nikolay Kostov; Year: 2011; ; Content:; - Hardware questions; ; - Software Questions; ; - Working with Software; ; - Textprocessing questions;; - Computer Graphics; ; - Databases; ; - Security; ; - Protection; ; - Multimedia; ; - Networks; ; - Web Design.

Техники за напреднали - производителност, SEO и др.

Техники за напреднали - производителност, SEO и др.

Техники за напреднали - производителност, SEO и др. от Иван Жеков - Front-end курс 2011. Вижте всички видео уроци от курса; http://academy.telerik.com/student-courses/web-front-end-course/about; или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy

Как да преминем интервю за софтуерен инженер?

Как да преминем интервю за софтуерен инженер?

Как да преминем интервю за софтуерен инженер / ИТ специалист? - Семинар: Как да си намерим работа в ИТ индустрията? | Finding a Job in the IT Industry Video Tutorials; http://academy.telerik.com/seminars/it-job-interview; Николай Костов, 2012 г.; ; Съдържание:; - Какво представляват интервютата за работа?; - Как да се подготвим за интервю? Защо е важна подготовката?; - Типични въпроси и отговори от ИТ интервюта - класически въпроси от интервю, технически въпроси, нетехнически въпроси (личностни качества), какви въпроси да задаваме на интервюиращите;; - Типични грешки и как да ги избягваме; ; This is a guide how to pass an interview for software engeneer from the seminar "Starting an IT Job" in Telerik Academy.; Telerik Software Academy: academy.telerik.com/seminars/it-job-interview; The website and all video materials are in Bulgarian; Table of contents:; What is a Job Interview?; Preparation for an Interview; Typical Interview Questions and Answers for Software Engeeers; Clasical Questions; Technical Questions; Non-Technical (Personlity) Questions; Questions to Ask; Typical Mistakes and How to Avoid Them?; ; Вижте всички видео уроци от семинара "Как да си търсим работа в IT индустрията": http://academy.telerik.com/seminars/it-job-interview или следете за предстоящи безплатни обучения на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com. Харесайте ни във Facebook: www.facebook.com/TelerikAcademy.

Как да напишем играта "Snake" за конзола на C#

Как да напишем играта "Snake" за конзола на C#

Как да напишем играта "Snake" за конзола на C# - лекция от Софтуерната академия на Телерик; Лектор: Николай Костов; http://academy.telerik.com