Me in "30 under 30" of Forbes Bulgaria!

Forbes Bulgaria selected me in their third annual "30 under 30" list (in category "education") thanks to my team and students in Telerik Academy.

Happy Revival Leaders' Day!

Read More


Video: SOLID and Design Patterns (in Bulgarian)

My video lectures (in Bulgarian) related to SOLID principles and design patterns from Telerik Academy's course "High-Quality Code". The playlist contains 5 video lectures:

 

Read More


Microsoft Certified Trainer (MCT)

Microsoft Certified Trainer (MCT)

Read More


Видео: ASP.NET 5 (vNext)

Видео с новостите в новата версия на ASP.NET 5 (позната още като vNext):

 • ASP.NET MVC версия 6
 • Новите шаблони за проекти
 • NPM, Grunt и Bower
 • CoreCLR
 • Middleware-и
 • Вградения Inversion of Control Container
 • View Components
 • Web API и ASP.NET MVC напълно събрани в една технология
 • HTTP 2.0 и ASP.NET Web Forms 4.6

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/ASP.NET-5-Research

Приятно гледане!

Read More


Видео: ASP.NET Уеб сигурност (Web Security)

В това видео разглеждаме проблемите, свързани с уеб сигурността на ASP.NET уеб приложенията. Повечето от разгледаните проблеми са общовалидни и важат за всички технологии за уеб разработка, но примерите във видеото са основно на ASP.NET MVC и ASP.NET WebForms. По-важните проблеми които сме разгледали са:

 • SQL Injection
 • Cross Site Scripting (XSS)
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Parameter Tampering

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/CSharp-6-New-Features

Read More