Видео: ASP.NET 5 (vNext)

Видео с новостите в новата версия на ASP.NET 5 (позната още като vNext):

 • ASP.NET MVC версия 6
 • Новите шаблони за проекти
 • NPM, Grunt и Bower
 • CoreCLR
 • Middleware-и
 • Вградения Inversion of Control Container
 • View Components
 • Web API и ASP.NET MVC напълно събрани в една технология
 • HTTP 2.0 и ASP.NET Web Forms 4.6

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/ASP.NET-5-Research

Приятно гледане!

Read More


Видео: ASP.NET Уеб сигурност (Web Security)

В това видео разглеждаме проблемите, свързани с уеб сигурността на ASP.NET уеб приложенията. Повечето от разгледаните проблеми са общовалидни и важат за всички технологии за уеб разработка, но примерите във видеото са основно на ASP.NET MVC и ASP.NET WebForms. По-важните проблеми които сме разгледали са:

 • SQL Injection
 • Cross Site Scripting (XSS)
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Parameter Tampering

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/CSharp-6-New-Features

Read More


Видео: Рефакториране на кода (Code Refactoring)

Близо 4 часово видео на тема "рефакториране на кода", в което разглеждаме някои от най-важните code smells (често срещани проблеми в кода) и как можем да ги оправим и избегнем. Приятно гледане! :)

Read More


Видео: Test-Driven Development (Live demo)

Видео и демо на тема "Test-Driven Development". Лекция от курса "Качествен програмен код" в академията на Телерик. Видеото е кратичко - около 50 минути, но обхваща интересни теми като Test-Driven Development, писането на тестваем код и mocking. Приятно гледане! :)

Read More


Видео: Защитно програмиране и изключения (Defensive Programming and Exceptions)

Видео по темата за защитно програмиране и изключения, което водих в Академията на Телерик като част от курса по "Качествен програмен код" на 28 май 2014. Приятно гледане :)

Read More