Microsoft Certified Trainer (MCT)

Microsoft Certified Trainer (MCT)

Read More


Видео: ASP.NET 5 (vNext)

Видео с новостите в новата версия на ASP.NET 5 (позната още като vNext):

 • ASP.NET MVC версия 6
 • Новите шаблони за проекти
 • NPM, Grunt и Bower
 • CoreCLR
 • Middleware-и
 • Вградения Inversion of Control Container
 • View Components
 • Web API и ASP.NET MVC напълно събрани в една технология
 • HTTP 2.0 и ASP.NET Web Forms 4.6

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/ASP.NET-5-Research

Приятно гледане!

Read More


Видео: ASP.NET Уеб сигурност (Web Security)

В това видео разглеждаме проблемите, свързани с уеб сигурността на ASP.NET уеб приложенията. Повечето от разгледаните проблеми са общовалидни и важат за всички технологии за уеб разработка, но примерите във видеото са основно на ASP.NET MVC и ASP.NET WebForms. По-важните проблеми които сме разгледали са:

 • SQL Injection
 • Cross Site Scripting (XSS)
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Parameter Tampering

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/CSharp-6-New-Features

Read More


Видео: Какво ново в C# 6.0?

Видео за новостите във версия 6.0 на езика за програмиране C#.

Във видеото разглеждаме почти всички новости в езика C# 6.0:

 • Auto-property Enhancements
 • Primary Constructors (dropped)
 • Expressions as Function Body
 • Using Static
 • Exception Filters
 • Declaration Expressions (inline declarations)
 • Nameof Expressions
 • Null-conditional Operators
 • Index Initializers
 • Await in catch/finally

Read More


Видео: Графи и алгоритми върху графи (Graphs and graph algorithms)

Видео на тема "Графи и алгоритми върху тях". Част от темите в лекцията са:

 • Дефиниция за графи и терминология
 • Представяне на графи в паметта на компютъра
 • Алгоритми за обхождане на граф (BFS и DFS)
 • Свързаност в графи
 • Алгоритъм на Дийкстра
 • Топологично сортиране в графи
 • Алгоритъм на Прим
 • Алгоритъм на Крускал

Приятно гледане :)

Read More