Видео: ASP.NET Уеб сигурност (Web Security)

В това видео разглеждаме проблемите, свързани с уеб сигурността на ASP.NET уеб приложенията. Повечето от разгледаните проблеми са общовалидни и важат за всички технологии за уеб разработка, но примерите във видеото са основно на ASP.NET MVC и ASP.NET WebForms. По-важните проблеми които сме разгледали са:

 • SQL Injection
 • Cross Site Scripting (XSS)
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Parameter Tampering

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/CSharp-6-New-Features

Read More


Видео: Какво ново в C# 6.0?

Видео за новостите във версия 6.0 на езика за програмиране C#.

Във видеото разглеждаме почти всички новости в езика C# 6.0:

 • Auto-property Enhancements
 • Primary Constructors (dropped)
 • Expressions as Function Body
 • Using Static
 • Exception Filters
 • Declaration Expressions (inline declarations)
 • Nameof Expressions
 • Null-conditional Operators
 • Index Initializers
 • Await in catch/finally

Read More


Видео: Графи и алгоритми върху графи (Graphs and graph algorithms)

Видео на тема "Графи и алгоритми върху тях". Част от темите в лекцията са:

 • Дефиниция за графи и терминология
 • Представяне на графи в паметта на компютъра
 • Алгоритми за обхождане на граф (BFS и DFS)
 • Свързаност в графи
 • Алгоритъм на Дийкстра
 • Топологично сортиране в графи
 • Алгоритъм на Прим
 • Алгоритъм на Крускал

Приятно гледане :)

Read More


Видео: Рефакториране на кода (Code Refactoring)

Близо 4 часово видео на тема "рефакториране на кода", в което разглеждаме някои от най-важните code smells (често срещани проблеми в кода) и как можем да ги оправим и избегнем. Приятно гледане! :)

Read More


Видео: Test-Driven Development (Live demo)

Видео и демо на тема "Test-Driven Development". Лекция от курса "Качествен програмен код" в академията на Телерик. Видеото е кратичко - около 50 минути, но обхваща интересни теми като Test-Driven Development, писането на тестваем код и mocking. Приятно гледане! :)

Read More