Video: High-Quality Code - Debugging (Bulgarian)

Lecture about debugging and building rock-solid software. The video is recorded in 2015 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • Introduction to Debugging
 • Visual Studio Debugger
 • Breakpoints
 • Data Inspection
 • Threads and Stacks
 • Finding a Defect

Read More


Video: High-Quality Code - Refactoring: Improving the Quality of Existing Code (Bulgarian)

Lecture about code refactoring and improving the quality of existing code. The video is recorded in 2015 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • Refactoring
 • Refactoring principles and tips
 • Code smells
 • Refactorings
  • Data level, statement level, method level, class level, system level refactorings, etc.
 • Refactoring patterns

Read More


Video: High-Quality Code - Test-driven Development (TDD) (Bulgarian)

Lecture about test-driven development (TDD). The video is recorded in 2014 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • Unit Testing Approaches
 • Code and Test Approach
 • Test-driven Development steps
 • Why TDD?
 • Myths and Misconceptions

Read More


Курс "Математика за програмисти - част 1" в eee.bg

Изключително ми е приятно да споделя резултат от няколкомесечната работа на мен и колегата Стоян Шопов - курс "Математика за програмисти - част 1", част от платформата eee.bg, чийто лектор съм аз.

В него има 11 лекции, разделени в 136 видеа и почти 14 часа видео материал. Закупилите курса получават и PDF книжка с над 220 страници, пълни с математика. Достъпът до курса е доживотен и включва всички бъдещи подобрения.

Ето и пълната програма на първата част на курса математика за програмисти:

 • 1. Въведение в математиката
 • 2. Основни аритметични операции
 • 3. Аритметика - част 2
 • 4. Бройни системи и представяне на данните
 • 5. Алгебра и функции
 • 6. Математическа логика
 • 7. Теория на множествата
 • 8. Геометрия
 • 9. Триъгълници и тригонометрия
 • 10. Абстрактна алгебра
 • 11. Булева и релационна алгебра

За хора в неравностойно положение, курсът е абсолютно безплатен. За хора, които имат финансови затруднения, пишете ни и ще направим допълнителна отстъпка. :)

Успех!

Read More


Video: High-Quality Code - Unit Testing (Bulgarian)

Lecture about unit testing. The video is recorded in 2014 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • Testing pyramid?
 • What is Unit Testing?
 • Code and Test vs. Test Driven Development
 • Unit testing Frameworks
  • Visual Studio Team Test
  • Nunit
  • Gallio
 • Unit Testing Best Practices

Read More