Курс "Математика за програмисти - част 1" в eee.bg

Изключително ми е приятно да споделя резултат от няколкомесечната работа на мен и колегата Стоян Шопов - курс "Математика за програмисти - част 1", част от платформата eee.bg, чийто лектор съм аз.

В него има 11 лекции, разделени в 136 видеа и почти 14 часа видео материал. Закупилите курса получават и PDF книжка с над 220 страници, пълни с математика. Достъпът до курса е доживотен и включва всички бъдещи подобрения.

Ето и пълната програма на първата част на курса математика за програмисти:

 • 1. Въведение в математиката
 • 2. Основни аритметични операции
 • 3. Аритметика - част 2
 • 4. Бройни системи и представяне на данните
 • 5. Алгебра и функции
 • 6. Математическа логика
 • 7. Теория на множествата
 • 8. Геометрия
 • 9. Триъгълници и тригонометрия
 • 10. Абстрактна алгебра
 • 11. Булева и релационна алгебра

За хора в неравностойно положение, курсът е абсолютно безплатен. За хора, които имат финансови затруднения, пишете ни и ще направим допълнителна отстъпка. :)

Успех!

Read More


Video: High-Quality Code - Unit Testing (Bulgarian)

Lecture about unit testing. The video is recorded in 2014 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • Testing pyramid?
 • What is Unit Testing?
 • Code and Test vs. Test Driven Development
 • Unit testing Frameworks
  • Visual Studio Team Test
  • Nunit
  • Gallio
 • Unit Testing Best Practices

Read More


Video: High-Quality Code - Code Tuning and Optimization (Bulgarian)

Lecture about code tuning and optimization. The video is recorded in 2015 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • Computer Performance
 • Code Tuning
 • dotTrace
 • C# Optimizations

Read More


Video: High-Quality Code - Defensive Programming and Exceptions (Bulgarian)

Lecture about high-quality use of exceptions and defensive programming. The video is recorded in 2015 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • What is Defensive Programming?
 • Assertions and Debug.Assert(…)
 • Exceptions Handling Principles
 • Error Handling Strategies

Read More


Video: High-Quality Code - High-Quality Classes (Bulgarian)

Lecture about proper and high-quality use of classes. The video is recorded in 2015 in Bulgarian and is part of the high-quality code course.

Topics covered:

 • Basic Principles
  • Cohesion, Coupling,Inheritance, Polymorphism
 • High-Quality Classes
  • Good Abstraction, Correct Encapsulation, Correct Inheritance
  • Class Methods, Constructors, Data
  • Good Reasons to Create a Class
 • Typical Mistakes to Avoid in OO Design

Read More