Изключително ми е приятно да споделя резултат от няколкомесечна работа - курс "Математика за програмисти - част 1", част от платформата eee.bg, чийто лектор съм аз.

В него има 11 лекции, разделени в 136 видеа и почти 14 часа видео материал. Закупилите курса получават и PDF книжка с над 220 страници, пълни с математика. Достъпът до курса е доживотен и включва всички бъдещи подобрения.

Ето и пълната програма на първата част на курса математика за програмисти:

 • 1. Въведение в математиката
 • 2. Основни аритметични операции
 • 3. Аритметика - част 2
 • 4. Бройни системи и представяне на данните
 • 5. Алгебра и функции
 • 6. Математическа логика
 • 7. Теория на множествата
 • 8. Геометрия
 • 9. Триъгълници и тригонометрия
 • 10. Абстрактна алгебра
 • 11. Булева и релационна алгебра

За хора в неравностойно положение, курсът е абсолютно безплатен. За хора, които имат финансови затруднения, пишете ни и ще направим допълнителна отстъпка. :)

Успех!

Видео с откъси от курса