Монтана

Преди 2-3 седмици (10-11 май 2014) посетих Националната олимпиада по информационни технологии в Монтана и имах възможността да разгледам голяма част от проектите на учениците. Имаше много добри идеи и доста добри реализации. Не бях посещавал олимпиадата откакто за последно участвах преди 4-5 години (бях 12 клас). Усещането беше доста странно. Припомних си Монтана - малък, но красив град.

Сега по същество :) Резултатите и наградените проекти можете да разгледате на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/. Успяхме да снимаме теста и в този пост ви представям въпросите от теста на малката възрастова група (5-8 клас), както и техните верни отговори (удебелени).

 1. Коя от следните конфигурации на компютърни системи е възможна? (33 верни отговора)
  1. RAM 2GB, HDD 50kHz, Intel Core i7
  2. RAM 4kB, FDD 7200 rpm, Intel Core i5
  3. RAM 8GB, SSD 128GB, Intel Core i3
  4. RAM 16MB, HDD 500GB, Intel Core i1
 2. Кой от компонентите има характеристика, измервана в херцове? (32 верни отговора)
  1. Монитор
  2. Клавиатура PS/2
  3. USB 3.0 външен диск
  4. Сензор на пръстен отпечатък
 3. Кое от следните устройства би могло да бъде използвано чрез USB порт? (28 верни отговора)
  1. Дънна платка
  2. Звукова карта
  3. Видео карта
  4. Процесор
 4. Кое от следните е излишно? (56 верни отговора)
 5. За постигане на ергономичност на работното място горният край на монитора трябва да бъде: (28 верни отговора)
  1. на нивото на очите
  2. над нивото на очите
  3. под нивото на брадичката
  4. на нивото на брадичката
 6. Кое от изброените НЕ Е основна функция на операционната система? (40 верни отговора)
  1. Управление на централния процесор
  2. Управление на паметта и диска
  3. Осигуряване на начин потребителите да взаимодействат с компютъра
  4. Осигуряване на възможност за редактиране на документ
 7. Кое от твърденията за директория и папка е вярно? (17 верни отговора)
  1. Директория е понятие на файловата система, папка е понятие от графичния интерфейс
  2. Директория и папка са напълно еквивалентни синоними
  3. Директория е остарял термин и вместо него вече се използва папка
  4. Директория е списък от всички папки, до които има достъп потребител
 8. Какво трябва да се промени, за да се настрои потребителски интерфейс за левичар? (38 верни отговора)
  1. Да се преместят верткалните плъзгачи вляво на прозорците
  2. Менютата да са от другия край на курсора
  3. Да се използва текст с изписване отдясно-наляво
  4. Да се сменят функционалностите на ляв и десен бутон на мишката
 9. Какво означава съкращението GUI? (51 верни отговора)
  1. Graphical User Interaction
  2. Graphical User Interface
  3. Geometrical Ultra Inputs
  4. Graph Under Influence
 10. Кое от следните неща НЕ Е използвано като традиционен информационен носител за компютри и изчислителни системи? (23 верни отговора)
  1. Магнитен диск
  2. Метален барабан
  3. Картонена карта
  4. Хартиена лента
 11. Пакет от данни съдържа поредица от 1024 цифри 0 и 1. Кое твърдение е вярно? (15 верни отговора)
  1. Информацията в този пакет е 1024 бита
  2. Ако цифрите са като отделни символи, информацията е текстова
  3. Ако цифрите са като отделни битове, информацията е двоична
  4. Информацията в пакета зависи от интерпретацията на данните
 12. Кой от изброените методи е най-подходящ за защита от проникване чрез груба сила? (22 верни отговора)
  1. Избор на по-дълга и по-нетривиална парола
  2. Използване на по-сложен алгоритъм на хеширане на парола
  3. Данните да са пакетирани в блокове с размер степен на двойката
  4. Във всеки момент активен може да е само един потребител
 13. От какво НЕ може да се защитим чрез създаване на архивно копие данни във физически отдалечено хранилище? (12 верни отговора)
  1. Хардуерен срив в основната система
  2. Прочитане на данните от неоторизирано лице
  3. Случайно изтриване на данните, породено от човешка грешка
  4. Пропадане на мрежовата свързаност
 14. Какво означава монохромно изображение? (27 верни отговора)
  1. Изображение, гравирано върху хромирана повърхност
  2. Изображение само от един тонален цвят
  3. Графичен формат, създаден специално за браузъра Chrome
  4. Всяко изображение, при което цветът на пиксел е кодиран в 1 байт
 15. При анаглифно стерео изображение, ако единият цвят е светло-синьо, то другият е най-добре да е червен, защото: (18 верни отговора)
  1. Така са били проектирани първите анаглифни очила
  2. Това са двата основни цветя в цветовия модел RGB
  3. Тези цветове са допълнителни един на друг
  4. Изборът на цветове е от естетически причини
 16. При цветови модел RGB цветът червено се представя чрез тройката числа [255, 0, 0], зелено - чрез [0, 255, 0] и синьо - [0, 0, 255]. Какъв е цветът, представен чрез тройката [125, 125, 125]? (32 верни отговора)
  1. лилаво
  2. сиво
  3. жълто
  4. черно
 17. Изображенията получени чрез сканиране, са: (28 верни отговора)
  1. Векторни
  2. Смесени
  3. Фрактални
  4. Растерни
 18. Часовник, показващ 9:30, се изрисува в следната последователност: рисува се едната стрелка на правилното място, другата се рисува върху нея и после се завърта на определен ъгъл. Колко градуса е той? (5 верни отговора)
  1. 90
  2. 95
  3. 105
  4. 270
 19. За качествено слушане на стереофонична мелодия е необходимо оборудването да поддържа: (16 верни отговора)
  1. WiFi
  2. SciFi
  3. MiFi
  4. HiFi
 20. Коя от следните характеристики може да се отнася за аудиозапис? (23 верни отговора)
  1. Sampling rate
  2. Frame rate
  3. Refresh rate
  4. Transfer rate
 21. Кой от следните файлови формати съдържа звукова информация? (41 верни отговора)
  1. WMF
  2. WMV
  3. BMP
  4. GIF
 22. Ако текстов редактор е WYSIWYG, то за него е характерно, че: (12 верни отговора)
  1. Поддържа обмен на документи във формата WYS/WYG
  2. Показва документ по възможно най-реален начин
  3. Може да използва само векторни шрифтове
  4. Редактирането на текст се извършва само и единствено онлайн
 23. Какво се определя от опцията COLLATE при отпечатване на текстов документ? (20 верни отговора)
  1. Редът на отпечатване на страниците при отпечатване на няколко копия
  2. Дали страниците да се печатат отпред-назад или отзад-напред
  3. Разграничаване на леви от десни страници
  4. Едностранно или двустранно отпечатване на документ
 24. Една от колоните от таблицата по-долу е представена в кръгова диаграма. Коя е тя? (52 верни отговора)
  1. Колона В
  2. Колона Г
  3. Колона А
  4. Колона Б
 25. В електронна таблица е записана формула в клетка B2. Какъв ще бъде резултатът в клетка B5 при копиране на формулата надолу? (17 верни отговора)
  1. 0,00 лв.
  2. 0,20 лв.
  3. 1,20 лв.
  4. 20,00 лв.
 26. Подготвяте презентация, която ще се показва чрез шрайб проектор. В какъв формат ще трябва да носите слайдовете? (14 верни отговора)
  1. Разпечатани на прозрачно фолио
  2. Записани в PowerPoint формат
  3. Снимани на цветни негативи
  4. Конвертирани до JPEG изображения
 27. Мултимедия е наименование на: (35 верни отговора)
  1. специализирано устройство, което визуализира звук, видео и друга информация
  2. частите на компютъра, които възпроизвеждат звук, видео и други типове информация
  3. концепция за съчетаване на звук, анимация, видео и други типове информация
  4. сервизните програми, които управляват звук, видео и други типове информация
 28. Коя характеристика на залата, в която ще представяте доклад, няма да окаже влияние на дизайна на мултимедийната презентация? (44 верни отговора)
  1. Размерът
  2. Осветеността
  3. Температурата
  4. Озвучеността
 29. Получавате писмо на непознат език с хипервръзка към сайт. Какво е най-добре да направите? (46 верни отговора)
  1. Да проверите дали изписаният и реалният адрес на хипервръзката са едни и същи
  2. Да препратите писмото на приятел, който може да го разчете
  3. Да изтриете писмото, без да посещавате хипервръзката
  4. Да последвате хипервръзката до сайт с вероятно допълнителна информация
 30. Можете ли да получите електронно писмо от някого, преди да сте му писали? (55 верни отговора)
  1. Не, защото той все още не е прочел писмото ви
  2. Да, ако точно в този момент и двамата сте оналйн
  3. Не, защото няма как да се попълни полето "отговори на"
  4. Да, получаването и изпращането на писма не са обвързани