20 въпроса за подготовка за теста на Националната Олимпиада по Информационни Технологии.

Водих лекцията като част от Училищната Академия на Телерик

Обсъждаме интересни теми като Windows Registries, .NET Framework, операционни системи, драйвъри, компресия на файлове, енкодинг, резолюция на екрана, проекция в базите данни, софтуерни процеси, OAuth, сигурност на безжичните мрежи, top-level домейни, gmail, HTTP, CMS системи, скриптови езици и други.


Въпроси за подготовка

Кой от следните стандартни типове стойности в Windows регистрите служи за представяне на 32-битови числа?

 1. REG_NONE
 2. REG_BINARY
 3. REG_WORD
 4. REG_DWORD
 5. REG_LINK
 6. REG_QWORD

Кои са минимално нужните компоненти за създаване на .NET приложение?

 1. Инсталиран .NET
 2. Visual Studio
 3. Облачен (cloud) сървър
 4. Инсталиран SDK за съответния вид приложение
 5. Web Server (IIS)
 6. Windows ОС
 1. 1 и 2
 2. 2 и 3
 3. 1 и 2
 4. 1 и 5
 5. 1, 4 и 6
 6. 1, 2 и 4
 7. 1 и 4
 8. Нито едно
 9. Всички

Кое от следните НЕ е вярно за Windows услугите (Windows services)?

 1. Работят в background
 2. Могат да се стартират автоматично, ръчно или при дадена команда
 3. Всяка програма може да бъде пусната като Windows услуга
 4. Windows услугите са компютърни програми
 5. Могат да работят когато потребителя не е влязъл с потребителския си акаунт

Кое от следните твърдения е ГРЕШНО за оптичните и електрическите кабели?

 1. Оптичните кабели са по-скъпи от електрическите
 2. Оптичните кабели са по-малки и по-леки от електрическите
 3. За разлика от електрическите, оптичните кабели могат да бъдат поставяни навсякъде (липсва електромагнитна интерференция)
 4. Оптичните кабели не могат да пренасят електричество

Кои от следните са отговорности на драйверите на една ОС?

 1. Комуникация с хардуера
 2. Следят за ъпдейти на ОС
 3. Управление на файловата система
 4. Потребители на ОС
 5. Паметта на компютъра
 1. 1 и 2
 2. 2 и 3
 3. 3 и 4
 4. 1 и 3
 5. 1 и 5
 6. Нито едно
 7. Всички

При непрекъснатата интеграция (continuous integration) кое от следните действия НЕ е подходящо да се прави от CI сървъра?

 1. Съхранение на кода
 2. Автоматизирани билдове на кода
 3. Пускане на unit tests
 4. Автоматизирани резервни копия на production базата данни
 5. Деплойване (deploy) върху тестова среда
 6. Статичен анализ на кода

В кой от следните редовe се съдържат само алгоритми за компресия/файлови формати без загуба?

 1. LZMA, JPEG, DEFLATE, MP3
 2. MP2, DEFLATE, bzip2
 3. bzip2, PNG, MP4
 4. TIFF, PNG, LZMA, gzip
 5. gzip, H.264, DEFLATE

При какви обстоятелства може първият текст да се превърне във втория даден?

Здравейте, днес ще си говорим за текстообработка и …
?????????, ???? ?? ?? ??????? ?? ??????????????? ? …
 1. При неправилно запазване на файла с текст (save)
 2. При неправилно зареждане на файла (load)
 3. При промяна на Encoding на текста
 4. Не може да се случи, кирилица се поддържа навсякъде
 5. Всички посочени
 6. Нито едно от посочените

От колко пиксела се състои екран с резолюция 4K?

 1. 35,389,440
 2. 17,694,720
 3. 8,847,360
 4. 4,194,304
 5. 4,000,000
 6. 2,073,600
 7. 921,600

Кое от следващите твърдения относно методите за софтуерно проектиране е ГРЕШНО?

 1. Водопадният модел е линеен подход, където прогресът "тече" надолу през всяка една от дизайн фазите си.
 2. Основната характеристика на спиралния модел е редовният мениджмент на риск по време на изпълнението на проект.
 3. AGILE проектарната методология разбива задачите на малки подзадачи с минимално планиране и без директен дългосрочен план.
 4. Всички версии на водопадния модел не ползволяват връщане към по-ранна фаза в проектантският процес.
 5. AGILE моделът е базиран на итеративната и постепенна разработка.

Кое не е вярно за OAuth 2.0?

 1. Използва ключ за достъп (access token), за да валидира достъпна до ресурси на потребителите
 2. Създаден е да работи с HTTP/HTTPS
 3. Backward-compatible е с OAuth 1.0
 4. Използва се масово от Google и Microsoft за автентикация с техните услуги
 5. Може да се използва за всякакъв софтуер

Кой от следните факти за PowerPoint НЕ е верен?

 1. Създадена е през 1984 с името "Presenter"
 2. В началото идеята на програмата е била да е софтуер само за Apple Macintosh
 3. 95% от потребителите на презентационен софтуер използват PowerPoint
 4. Над 120 милиона човека използват PowerPoint за бизнес презентации
 5. Създадена е от Microsoft

Колко бита са необходими за всеки пиксел в едно черно-бяло (black and white) изображение?

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 8
 7. 16
 8. 32

Кое от следните неща може да послужи за защита на безжична мрежа от неоторизиран достъп?

 1. MAC Spoofing
 2. Man-in-the-middle
 3. Caffe Latte
 4. Stealth Wallpaper
 5. Denial of Service

Кое от следните твърдения е правилно за домейните от първо ниво (top-level domains)?

 1. Имената на общите домейни от първо ниво (gTLD) се състоят от поне три букви
 2. Имената на домейните от първо ниво с код за страна (ccTLD) се състоят от точно две букви
 3. Домейните от първо ниво "it" се отнасят за сферата на информационните технологии
 4. telerik.academy не може да бъде използван като домейн

На кой от следните адреси можете да изпратите имейл, така че nikolaykostov1990@gmail.com да го получи?

 1. nikolay.kostov.1990@googlemail.com
 2. nikolaykostov1990+rss@gmail.com
 3. NikolayKostov1990@gmail.com
 4. На b) и c)
 5. На a) и c)
 6. На всички изброени
 7. На нито един от изброените

Кой от слените status codes отговаря на грешката "HTTP Version Not Supported"

 1. 100
 2. 200
 3. 301
 4. 302
 5. 403
 6. 404
 7. 505

Коя от следните CMS системи е базирана върху технология на Microsoft

 1. WordPress
 2. Drupal
 3. Django-cms
 4. DotNetNuke
 5. Joomla
 6. RefineryCMS
 7. MODx

Кои от следните са верни за скриптовите езици?

 1. Компилират до машинен код
 2. Интерпретират се от run-time среда
 3. Модерно наименование на някои програмни езици
 4. Използват само за уеб
 5. Python и Ruby са такива
 6. JavaScript не е такъв
 1. 1 и 3
 2. 2 и 3
 3. 2 и 5
 4. 2, 5 и 6
 5. 1 и 5
 6. 5 и 6
 7. 1, 5 и 6
 8. Всички
 9. Никое