Видео с новостите в новата версия на ASP.NET 5 (позната още като vNext):

  • ASP.NET MVC версия 6
  • Новите шаблони за проекти
  • NPM, Grunt и Bower
  • CoreCLR
  • Middleware-и
  • Вградения Inversion of Control Container
  • View Components
  • Web API и ASP.NET MVC напълно събрани в една технология
  • HTTP 2.0 и ASP.NET Web Forms 4.6

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/ASP.NET-5-Research

Приятно гледане!

Видео

Презентация