В това видео разглеждаме проблемите, свързани с уеб сигурността на ASP.NET уеб приложенията. Повечето от разгледаните проблеми са общовалидни и важат за всички технологии за уеб разработка, но примерите във видеото са основно на ASP.NET MVC и ASP.NET WebForms. По-важните проблеми които сме разгледали са:

  • SQL Injection
  • Cross Site Scripting (XSS)
  • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
  • Parameter Tampering

Демата можете да свалите от: https://github.com/NikolayIT/CSharp-6-New-Features

Видео

Презентация