Видео за новостите във версия 6.0 на езика за програмиране C#:

  • Auto-property Enhancements
  • Primary Constructors (dropped)
  • Expressions as Function Body
  • Using Static
  • Exception Filters
  • Declaration Expressions (inline declarations)
  • Nameof Expressions
  • Null-conditional Operators
  • Index Initializers
  • Await in catch/finally

Видео

Презентация